مقاله فارسی ارتقای فضای کسب و کار جهت دست‌یابی به چشم‌انداز اقتصادی

عنوان مقاله: ارتقای فضای کسب و کار جهت دست‌یابی به چشم‌انداز اقتصادی: کاربستی بر اساس تکنیک‌های تاپسیس و آنتروپی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته: اقتصاد

فرمت: PDF

http://modir3-3.ir/images/hajm-modir123.com.pngحجم فایل: ۲۷۷ KB

 منبع: نشریه مدیریت بازرگانی

 دانلود مقاله

[stextbox id=”grey” caption=”چکیده مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

در سند چشم‌انداز بیست ساله‌ی ایران بر دست‌یابی به جایگاه اول اقتصادی منطقه پافشاری شده است، اما رسیدن به این هدف نیازمند ایجاد بسترهای لازم با توجه به شرایط ویژه اقتصادی جهان در عصر حاضر است. یکی از مهم‌ترین بسترها برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مقوله‌ی آزادی فضای کسب و کار است. این مقاله با به‌کارگیری داده‌های سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ موسسه‌ی Doing Business وابسته به بانک جهانی، و با استفاده از تکنیک تاپسیس نخست به ترسیم نقطه‌ی آرمانی فضای کسب و کار در منطقه‌ی مورد نظر سند چشم‌انداز بیست ساله‌ی ایران پرداخته و سپس با استفاده از تکنیک آنتروپی، شاخص‌های فضای کسب و کار را بر اساس اهمیت هر یک از این شاخص‌ها در منطقه، اولویت‌بندی پرداخته است.

در پایان با تعیین شکاف موجود میان وضعیت حاضر کشور با وضعیت آرمانیِ ترسیم شده در هر یک از شاخص‌ها و زیر شاخص‌ها به ارائه اصلاحات مورد نیاز برای رسیدن به وضعیت آرمانی در منطقه پرداخته تا به عنوان راهنمای عملی پیش روی متصدیان عالی‌رتبه‌ی کشور قرار گرفته و با بهبود فضای کسب و کار گام‌های بلندی در راستای فتح قله‌ی اقتصادی منطقه به منظور دست‌یابی به اهداف اقتصادی مندرج در سند چشم‌انداز بیست‌ساله، برداشته شود.

کلیدواژه ها: آنتروپی، تاپسیس، سند چشم‌انداز، فضای کسب و کار

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

210 بازدید