عنوان مقاله: ارایه یک مدل نظری با استفاده از مولفه های سرمایه اجتماعی برای ایجاد سازمان دانش محور: راهکاری جهت بهبود عملکرد اقتصادی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته: مدیریت

 فرمت: word

http://modir3-3.ir/images/hajm-modir123.com.pngحجم فایل: 444 KB

 منبع: همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی ایران – سمنان، پنجم اسفند ماه 1388

 

چکیده مقاله

مقاله مدل نظری سرمایه اجتماعی

در سال های اخیر اهمیت سرمایه اجتماعی به مثابه یك دارایی نامشهود سازمانی، مورد توجه علاقه مندان مباحث سازمان و مدیریت قرار گرفته است، زیرا تغییرات فراگیر همانند نیازهای فزاینده برای اطلاعات و آموزش، نیازهای ضروری برای نو آوری و خلاقیت، تغییر به سوی طراحی سازمانی مسطح و منعطف و ارتباط تنگاتنگ بین سازمان و شبکه های مشتریان، تامین کنندگان و رقبا ایجاب کرده است که رهبران سازمانها، سرمایه اجتماعی را به عنوان یک شایستگی سازمانی ایجاد کنند.

سرمایه اجتماعی یکی از قابلیت­ها و دارائی­های مهم سازمانی است که قادر است سازمانها را در خلق و تسهیم دانش مدد رساند. با توجه به نقش مولفه­های سرمایه اجتماعی در خلق و تسهیم دانش این مقاله در صدد است تا با ارائه مدلی مشخص نماید که مدیران می توانند باتقویت مولفه های سرمایه اجتماعی در سازمان، آن را به یک سازمان دانش­محور تبدیل و از این طریق مولفه های سرمایه اجتماعی سازمانی را نهادینه نمایند، با نهادینه سازی این مولفه ها می توان عملکردهای اقتصادی را بهبود بخشید.

با تحقق این مهم با توجه به ارتباط دو طرفه بین سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد اقتصادی، مولفه های سرمایه اجتماعی مورد نظر تحقیق تاثیر پذیرفته و باعث توسعه آنها خواهد شد. با انجام این امر مجددا چرخه ارتباط مولفه های تحقیق بطور مستمر تکرارمی شود و سازمانها می توانند یک مزیت رقابتی پایدار برای خود به وجود آورند. 

کلمات کلیدی: اعتماد، مشارکت و همکاری، هویت، سازمان دانش محور، اقتصاد مبتنی بر دانش، فناوری اطلاعات

مقدمه مقاله

مقاله ارایه مدل نظری با استفاده از مولفه های سرمایه اجتماعی

سازمان ها همواره در پی کسب دانش و استفاده از آن بوده اند. در این رابطه اهمیت دانش کسب شده درون سازمان ها بیشتر از دانش محض است. تجربه نشان داده است که مدیران امروزه دو سوم اطلاعات و دانش خود را از طریق گفت وگو های رو در رو در یافت می کنند و تنها یک سوم از اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق مراجعه به نوشته ها و مدارک بدست می آورنند. اکثر کارکنان سازمان ها در زمان نیاز به نظرات کار شناسی در مورد موضوعی خاص، با کسانی که از تجربه و دانش کافی برخوردار نیستند کمتر مشورت می کنند. دانش، سازمان ها را به حرکت در می آورد و به پیش می راند. امروزه نیاز به بهره برداری هر چه بیشتر از دانش در سازمان ها برای نیل به ارزش های بالاتر از اهمیت بیشتری در مقایسه با سال های قبل بر خودار گشته است.

تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه دانش سازمانی و یادگیری سازمانی، سازمان ها را به سازمان دانش محور تبدیل می کند. با ایجاد سازمان ها به سازمان های دانش محورمی توان مولفه های سرمایه اجتماعی سازمانی را در بین اعضای سازمان نهادینه کرد. با نهادینه سازی این مولفه ها می توان عملکردهای اقتصادی را بهبود بخشید. لذا این مقاله با توجه به مطالب فوق در پی آن است تا چگونگی ارتباط  مولفه های ارایه شده این  تحقیق را مشخص نماید.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

 

 

مطالب مرتبط