مقاله شکست در وقایع اولیه جنبش داده های دولت باز: مطالعه موردی تاریخی

عنوان انگلیسی مقاله:

The interaction between social capital, creativity and efficiency in organizations

ترجمه عنوان مقاله: شکست در وقایع اولیه جنبش داده های دولت باز: مطالعه موردی تاریخی

$$$: فقط ۱۸۵۰۰ تومان (حراج)

سال انتشار: ۲۰۱۷

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: ۱۴ صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: ۵۱ صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

چکیده
۱. مقدمه
۲. بررسی ادبیات
۲.۱. منشاء تاریخی داده های دولت باز
۲.۲. نتایج جنبش های اجتماعی
۳. روش
۴. پرونده مدرک
۴.۱. سابقه: دسترسی به اطلاعات حقوقی در ایالات متحده
جدول ۱
۴.۲. آغاز کار سیستم مدرک
۴.۳. تغییرات در محیط اطلاعات حقوقی در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی
۴.۴. کمپین جواهر تاج
۴.۵. ابطال مدرک
۴.۶. بازپس گیری داده های مدرک
۵. تجزیه و تحلیل و یافته ها
۵.۱. فرهنگ های سیاسی تجاری مدار
۵.۲. عدم وجود متحدان قدرتمند
۵.۳. حریف قدر و پیچیدگی صلاحیت حق تالیف
۶. بحث
۷. نتیجه گیری

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”ترجمه چکیده مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

چکیده مقدمه جنبش دادههای دولت باز

داده های دولت باز (OGD)، یک پدیده بین المللی با هدف دسترسی عمومی و رایگان داده های دولتی (“داده های تولیدی و یا سفارسی دولت توسط نهادهای تحت کنترل دولت”) در فرمت دیجیتال جهت استفاده، استفاده مجدد و توزیع مجدد، در ده سال گذشته شتاب یافته است (داده های دولت باز، فاقد تاریخ). داده های دولت باز ممکن است یکی از گرایش ها یا جنبش های اجتماعی “باز بودن” با الهام از “منبع آزاذ” به نظر برسند، از جمله دسترسی باز، دانش آزاد، علم آزاد، آموزش آزاد، نوآوری باز، و فرهنگ رایگان (دیویس و باوا، ۲۰۱۲، ویلینسکی، ۲۰۰۵؛ یو و رابینسن  ۲۰۱۲).

در این جنبش ها، از مفهوم باز بودن جهت به چالش کشی سیستم بسته مورد کاربرد در زمینه های مختلف استفاده می شود و بر هنجار های دسترسی، به اشتراک گذاری، و همکاری جدید که با کمک پیشرفت فن آوری امکان پذیر است، تاکید می شود (دیویس و باوا، ۲۰۱۲). با این حال، داده های دولت باز احتمالاً با مفهوم قدیمی “دسترسی عمومی به اطلاعات دولت” ارتباط نزدیک تری دارد.

به عنوان مثال، در ایالات متحده دسترسی عموم به اطلاعات دولتی همواره به عنوان “ضرورتی جهت تحقق یک جامعه مدنی، دموکراسی، و حاکمیت قانون” در نظر گرفته شده است (پریت ۱۹۹۷)، و تاکید بر حق مردم به دانستن و حق دسترسی به اطلاعات از طریق برنامه کتابخانه مخزنی فدرال و تصویت قانون آزادی اطلاعات  (FOIA) نشان داده شده است (قانون آزادی اطلاعات) (شاتاک  ۱۹۸۸). گرایش داده های دولت باز، دسترسی عمومی به داده ها را جلوه گر می سازد، اما بیشتر تکنولوژی محور است و شفافیت دولت و استفاده مجدد از داده را هدف قرار داده است.

واژگان کلیدی: داده های دولت باز، دسترسی عمومی، اطلاعات حقوقی اولیه، قوانین موردی

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”ترجمه قسمتی از نتیجه گیری مقاله” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

نتیجه گیری مقاله جنبش دادههای دولت باز

جنبش داده دولت باز در زمینه های سیاسی- اجتماعی خاص در جهان امروز ظهور نموده است. در حالی که بسیاری از افراد شروع جنبش داده های دولت باز مدرن را از اواسط و یا اواخر دهه اول هزاره سوم می دانند و بر نقش طرح های دولتی در این جنبش تاکید می ورزند، این مقاله استدلال می کند که می توان ردپای آغاز داده های دولت باز مدرن را حداقل در تلاش های گروه های عام المنفعه در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی در آمریکا مشاهده نمود.

این مقاله یک مطالعه موردی تاریخی از کمپین مدرک، یک واقعه اولیه از جنبش داده های دولت باز که موفق به دستیابی به اهداف اصلی خود نشد را ارائه می دهد، و از این نمونه موردی برای نشان دادن پیچیدگی های اجتماعی سیاسی محیط پیرامون نوع مهمی از اطلاعات دولتی، یعنی اطلاعات حقوقی اولیه، در ایالات متحده بهره می برد.

تاریخچه مدرک و شکست درخواست داده های دولت باز برای پایگاه داده مدرک، پیچیدگی و چالش های جنبش داده های دولت باز را نشان می دهد. از طریق این تجزیه و تحلیل، نشان داده شده است که عوامل بسیاری در شکل گیری حق دسترسی و استفاده مجدد از اطلاعات حقوقی اولیه در فرمت های دیجیتال در آمریکا نقش داشته اند. پیشرفت های تکنولوژیکی و انتظارات کاربران درباره دسترسی / استفاده مجدد تنها نقطه آغاز این داستان طولانی و پیچیده است. 

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

189 بازدید