عنوان مقاله: سعه صدر و رابطه آن با مدیریت در اسلام

رشته تحصیلی: مدیریت

تعداد صفحات: 18 صفحه

فرمت: word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مقاله سعه صدر و رابطه آن با مدیریت در اسلام

  • چکیده
  • تعریف مدیریت
  • صحیح‏ترین معنای مدیریت اسلامی
  • مفهوم سعه صدر
  • سعه صدر در قرآن و احادیث
  • عوامل سعه صدر
  • آثار سعه صدر
  • نتیجه گیری
  • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”چکیده مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

چکیده

سعه صدر و رابطه آن با مدیریت در اسلام

ﯾﮑﯽ از ارزش های مهم و ﮐﺎرﺑﺮدی در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻌﻪ ﺻﺪر اﺳﺖ. اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮردار از سعه ﺻﺪر اﺳﺖ، ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ و گاه، ﺣﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮش آن را داراﺳﺖ. رﻋﺎﯾﺖ اﻧﺼﺎف، ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ و ﻣﺪارا، ﻋﻔﻮ و ﮔﺬﺷﺖ، ﻧﺮﻣﯽ در ﮔﻔﺘﺎر، و سعه ﺻﺪر راهکارهایی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل انها تعهد ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶدهد. مديري مي تواند به خوبي رهبري گروه يا سازماني را برعهده گيرد كه سعه صدر داشته باشد. اميرمؤمنان علي(ع) چه زيبا در اين باره مي فرمايد: «وسيله و ابزار رياست و مديريت، سعه صدر است».

كسي كه اين ويژگي را نداشته باشد، اگر در مسند مديريت قرار گيرد، طولي نمي كشد كه كار برخود وي و همكارانش سخت مي شود و دست يابي شايسته به هدف ها ناممكن مي گردد. انسان كم ظرفيّت و عجول، دچار تنگ نظري و نابردباري مي شود كه اين دو صفت به ويژه براي مدير بسيار زيان بار است. مدير يك اداره، خواه اين اداره خانه باشد يا مدرسه يا يك وزارت خانه يا كل جامعه، بايد از تحمل و حلم فراوان و گشادگي سينه و حوصله و ظرفيت بالا برخوردار باشد؛ زيرا برآوردن نياز افراد و هماهنگ سازي آنها به منظور تحقق بخشيدن به اهداف، احتياج به شرح صدر دارد.

پروپوزال های آماده

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225