مقاله انگلیسی تحلیل تطبیقی راهبردها و مدل های تجاری Nike ،Inc و Adidas Group با اشاره خاص به مزیت رقابتی در زمینه محیط پویا و رقابتی

عنوان انگلیسی مقاله:

A Comparative Analysis of Strategies and Business Models of Nike, Inc. and Adidas Group with special reference to Competitive Advantage in the context of a Dynamic and Competitive Environment

ترجمه عنوان مقاله: تحلیل تطبیقی راهبردها و مدل های تجاری Nike ،Inc و Adidas Group با اشاره خاص به مزیت رقابتی در زمینه محیط پویا و رقابتی

رشته: مدیریت

سال انتشار: ۲۰۱۵

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: ۱۱ صفحه

منبع: nternational Journal of Business Management and Economic Research

نوع فایل: pdf

دانلود اصل مقاله

[stextbox id=”grey” caption=”چکیده مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

چکیده مقاله تحلیل تطبیقی راهبردها و مدل های تجاری Nike ،Inc و Adidas Group

استراتژی در مورد مهمترین مسائل مهم برای آینده سازمان ها است. همچنین نیز برای کشف چندین گزینه استراتژیک مهم است، قبل از انتخاب گزینه های استراتژیک، هر یک را با دقت بررسی کنید. این مطالعه تلاش دقیق و منظم برای کشف استراتژی ها و تاثیر آن بر عملکرد شرکت را با تحلیل مطالعات موردی، مقالات و گزارش سالیانه شرکت نایک و آدیداس، در بر می گیرد. این مطالعه تلاش می کند تا ارتباطات استراتژی های پذیرفته شده توسط این شرکت های پوشاک ورزشی موفق جهانی هستند. یافته های این مطالعه نشان می دهد که استراتژی های نایک که بر نوآوری تمرکز می کنند و تاکید بر بخش تحقیق و توسعه آن، ارائه قیمت های حق بیمه برای مشتریان، استراتژی تمایز گسترده، استراتژی همسانی بازار و استراتژی بسته شده است. استراتژی های آدیداس بر روی تمایز گسترده، نوآوری، تلاش برای تولید محصولات، خدمات و فرآیندهای جدید برای مقابله با رقابت تمرکز می کنند. این شامل یک استراتژی چند برند، تاکید بر گسترش فعالیت ها در بازارهای در حال ظهور، به طور مداوم بهبود زیرساخت ها، فرایندها و سیستم ها، تقویت فرهنگ کنوانسیون به چالش کشیدن و پذیرش تغییر، ایجاد یک فرهنگ سازمانی از عملکرد، اشتیاق، یکپارچگی و تنوع می پردازد. این استراتژی ها همراه با منابع و توانایی های منحصر به فرد آن، اساس مزیت رقابتی پایدار برای هر دو شرکت را تشکیل می دهند.

کلیدواژگان: استراتژی، مزیت رقابتی پایدار، نمونه کارها محصول

[/stextbox]

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

187 بازدید