مقاله امرالد: درک مشتری از کیفیت خدمات الکترونیکی در خرید آنلاین

عنوان انگلیسی مقاله:

Customer perceptions of e-service quality in online shopping

ترجمه عنوان مقاله: درک مشتری از کیفیت خدمات الکترونیکی در خرید آنلاین

رشته: تجارت الکترونیک

سال انتشار: ۲۰۰۵

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: ۱۶ صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

[stextbox id=”grey” caption=”چکیده مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

چکیده مقاله

هدف
این مقاله مدل پژوهشی برای بررسی رابطه بین ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی و کیفیت خدمات کلی، رضایت مشتری و اهداف خرید را توسعه می دهد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد
داده های حاصل از نظرسنجی از ۲۹۷ مصرف کننده آنلاین برای تست مدل تحقیق استفاده شد. برای بررسی اعتبار و اعتبار مدل اندازه گیری، روش تحلیل عاملی تایید شده و برای تست مدل تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است.

یافته ها
نتایج تحلیلی نشان داد که ابعاد طراحی وب سایت، قابلیت اطمینان، پاسخگویی و اعتماد به کیفیت کلی خدمات و رضایت مشتری بستگی دارد. علاوه بر این، دومی به نوبه خود به طور قابل توجهی با اهداف خرید مشتری ارتباط دارد. با این حال، بعد شخصی سازی به طور کلی با کیفیت خدمات و رضایت مشتری ارتباط ندارد.

محدودیت های تحقیق / پیامدهای
تحقیقات آینده می تواند از روش های مختلف مانند مطالعات طولی، گروه های تمرکز و مصاحبه ها برای بررسی رابطه کیفیت خدمات و رفتار خرید مشتری در زمینه های خرید آنلاین استفاده کند.

مفهوم عملی
این مطالعه نشان می دهد که برای افزایش اهداف خرید مشتری، فروشگاه های آنلاین باید استراتژی های بازاریابی را برای رفع اطمینان، قابلیت اطمینان و پاسخگویی خدمات مبتنی بر وب توسعه دهند. فروشگاه های آنلاین می توانند منابع ارزشمندی شرکت ها را به ویژگی های مهم کیفیت خدمات الکترونیکی تعیین شده توسط این مطالعه اختصاص دهند.

اصالت / ارزش
این مطالعه ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی را با تغییر مدل SERVQUAL برای در نظر گرفتن بستر خرید آنلاین ابداع کرد. علاوه بر این، نتایج این مطالعه مرجع ارزشمندی برای مدیران فروشگاه های آنلاین و نیز برای محققانی است که علاقه مند به بازاریابی اینترنتی هستند.

کلید واژه ها: تجارت الکترونیک، تضمین کیفیت خدمات، رضایت مشتری، خرید، خرید، تجزیه و تحلیل ساختاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

[/stextbox]

 

سفارش ترجمه تاثیر جنبه های شخصی و کارکرد رفتار کارکنان کارکنان رستوران بر رضایت مشتری

193 بازدید