مدیریت استراتژیک شرکت نوکیا (Nokia)

عنوان پروژه: مدیریت استراتژیک شرکت نوکیا (Nokia)

سال انتشار مدیریت استراتژیکسال انتشار: ۲۰۲۰

فرمت: Word ،powerpoint ،pdf

 حجم فایل: ۲.۱۱۹ KB

مدیریت استراتژیک شرکت نوکیا

مدیریت استراتژیک شرکت نوکیا

 • شرکت نوکیا در یک نگاه
 • تاریخچه شرکت نوکیا
 • نخستین تلفن همراه نوکیا
 • استراتژی شرکت نوکیا
 • چشم انداز شرکت نوکیا
 • مأموریت شرکت نوکیا
 • ویژگی ها شرکت نوکیا
 • فرهنگ و ارزش های سازمانی شرکت نوکیا
 • منابع انسانی شرکت نوکیا
 • شرکت نوکیا R&D فناوری و فروش و سهم بازار شرکت نوکیا
 • مدیرعامل شرکت نوکیا
 • تاثیر بحران بر شرکت نوکیا
 • ماتریس EFE شرکت نوکیا
 • ماتریس IFE شرکت نوکیا
 • ماتریس CPM شرکت نوکیا

۳۵ اسلاید Powerpoint و ۲۰ صفحه  Pdf ،Word

 

چشم انداز (Vision) شرکت نوکیا

VOICE GOES MOBILE PEOPLE

چشم انداز شرکت نوکیا «صدا در حرکت» بود. این چشم انداز در زمان کوتاهی به واقعیت پیوست.

چشم انداز کنونی شرکت «زندگی در حرکت» است.

 ماموریت شرکت نوکیا

_ شرکت نوکیا در سال ۱۹۹۳ شعار «ارتباط انسان ها با یکدیگر» CONNECTING People را برگزید.

_ این شعار بیانگر سهم نوکیا برای خلق ارتباطات بدون سیم بین مردم است. نوکیا امیدوار است با ارتباط دادن افراد به یکدیگر، نیاز اساسی انسان برای برقراری ارتباطات اجتماعی را پاسخ دهد و بین مردم و اطلاعات مورد نیاز آنها پلی برقرار سازد. یورما اولیلا مدیرعامل شرکت می گوید:  مأموریت ما مرتبط کردن انسان ها با یکدیگر است.

این بیش از یک عبارت تبلیغاتی است. این نشان می دهد ما چه می‌کنیم و چه نفعی به مشتریانمان می رسانیم. که هستیم و چه چیزی ارائه می دهیم. این قطب نمای ماست. ما از آن به عنوان موتور محرک کسب وکار خود درجهت ارائه ارزش به مشتریانمان استفاده می کنیم.

ویژگی ها شرکت نوکیا

_ در اولین سال های قرن بیست و یکم، نوکیا به دو گروه کسب و کار تقسیم شد: تلفن های همراه و شبکه ها.

_ در کنار این دو حوزه، یک مرکز تحقیقات مستقل (R.C) و سازمان سرمایه گذاری های مشترک (N.V.O) نیز وجود دارد. ساختار جدید گروه های کسب وکار در نوکیا عبارت است از:

 • تلفن همراه
 • شبکه ها
 • بخش سازمان ها
 • محیط های چندرسانه ای

پروژه های مشابه آماده مدیریت استراتژیک

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

354 بازدید