عنوان پروژه: مدیریت استراتژیک (مارکتینگ پلن) خشکبار نمونه

سال انتشار مدیریت استراتژیکسال انتشار: 2020

 فرمت: Word &  Exel

حجم فایل: 117 KB

 

مارکتینگ پلن شرکت خشکبار نمونه

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فهرست مطالب پروژه شرکت خشکبار نمونه

 • هدف
 • تاریخچه فعالیت شرکت “خشکبار نمونه”
 • موضوع فعالیتهای شرکت “خشکبار نمونه”
 • سرمایه شركت شرکت “خشکبار نمونه”
 • محل دفتر مركزی و كارخانه شركت
 • معرفی هیأت مدیره شركت
 • صاحبان سهام
 • نقشه راه شرکت
 • آشنایی کلی بااین کسب و کار و تحولات آن
 • نگاهی به تاریخچه این کسب و کار در ایران
 • نگاهی به تاریخچه این کسب و کار در جهان
 • رفتار و خواست مشتریان (نیازها و انتظارات، استانداردها و الزامات)
 • رفتار رقبا
 • سازمان های مرتبط با این کسب و کار
 • نمودارها، آمار و ارقام مرتبط با این حوزه کسب و کار
 • پارادایم ها، الگوها و مدل های اصلی مرتبط با این کسب وکار
 • مدل فرآیندی مطالعه، شناخت و برنامه ریزی استراتژیك شركت
 • روش تدوین ماموریت وتعیین رویكردهای شركت
 • دیدگاه مدیران شرکت “خشکبار نمونه” در كوتاه مدت، میان و بلند مدت
 • اهداف اصلی و دیگاه دهساله مدیران شرکت “خشکبار نمونه”
 • مأموریت شرکت “خشکبار نمونه”
 • رویكردها و جهت گیری های اصولی شرکت “خشکبار نمونه” در برنامه دهساله
 • ارزش های مشترك و مورد قبول شرکت “خشکبار نمونه”
 • شعار آرمانی شرکت “خشکبار نمونه”
 • تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی شركت
 • اهداف بلند مدت (Objectives) شرکت “خشکبار نمونه”
 • راهبردهای عمده شرکت “خشکبار نمونه”
 • فهرست راهبردهای عمده شركت
 • فهرست راهبردهای سطح دوم شركت
 • اهداف كوتاه مدت شركت
 • سیاست های شرکت “خشکبار نمونه” در سال های افق
 • ارزیابی اجمالی نقاط قوت و ضعف داخلی شركت شرکت “خشکبار نمونه” در حال حاضر
 • فهرست استراتژی های واحدهای سازمانی شرکت
 • فهرست استراتژی های عملیاتی / واحدی سطح سوم
 • استراتژی بورد واحد تولید و بسته بندی
 • ماموریت واحد تولید و بسته بندی
 • اهداف تعیین شده برای واحد تولید و بسته بندی
 • ارزش های کاری مورد نظر در واحد تولید
 • شاخص های عملکردی
 • رویکردها
 • فرآیندهای مرتبط
 • استراتژی بورد واحد فروش و بازاریابی
 • ماموریت واحد فروش و بازاریابی
 • اهداف تعیین شده برای واحد فروش و بازاریابی
 • ارزش های کاری مورد نظر در واحد تولید
 • شاخص های عملکردی
 • رویکرد ها
 • فرآیند های مرتبط
 • نقشه استراتژی شرکت
 • ماتریس swot شرکت

26 صفحه word

10 صفحه Exel

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”سناریو و چشم انداز و ماموریت شرکت” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

هدف شرکت خشکبار نمونه

شرکت در زمینه تولید انواع خشکبار و میوه های خشک شده در کشور ایران و توزیع و فروش در ایران و صادرات به سایر کشورها فعالیت می کند.

این شرکت با در اختیار داشتن امکانات فنی مناسب و تجربه دیرین اعضای هیئت مدیره و صاحبان سهام در بازار خشکبار کشور مشغول فعالیت است و در نظر دارد در زمینه تولید و بسته بندی انواع خشکبار و میوه های خشک شده در کشور فعال بوده و در زمینه صادرات نیز بسیار موفق باشد.

پروژه های مشابه آماده مدیریت استراتژیک

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی: 09120323225