لیست محصولات ویژه اعضاء

 

عضویت در سایت

جهت عضویت در سایت و استفاده از دهها محصول رایگان بر روی تصویر بالا کلیک نمایید

ردیفنام محصولنوع محصولفرمت
۱پروپوزال ارتباط هموار سازی سود با برشکستگی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران (ویژه اعضاء)پروپوزالpdf
۲پروپوزال تاثیر ساختار سرمایه بر هموار سازی سود شرکت ها (ویژه اعضاء)پروپوزالpdf
۳پروپوزال مالی و حسابداری تاخیر اعلان سود با مدیریت سود (رایگان ویژه اعضاء)پروپوزالpdf
۴ترجمه مقاله فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید (ویژه اعضاء)ترجمهword
۵ترجمه مقاله بررسی پسا SOX عوامل مرتبط با اندازه نقش حسابرسی داخلی (ویژه اعضاء)ترجمهword
۶مقاله طراحی و ارزیابی یک ایفای نقش آنلاین در مدیریت تعارضترجمهword
۷ترجمه طراحی و ارزیابی یک ایفای نقش آنلاین در مدیریت تعارض (ویژه اعضاء)ترجمهword
۸ترجمه مقاله رابطه میان ویژگی های شخصیتی مصرف کننده، هویت نام تجاری و وفاداری به آن (ویژه اعضاء)ترجمهword
۹ترجمه نقش های متمایز اعتبار نام تجاری و وجهه نام تجاری در انتخاب مشتری (ویژه اعضاء)ترجمهword
۱۰ترجمه مقاله اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک (ویژه اعضاء)ترجمهword
۱۱ترجمه مقاله تاثیر گرایش بازار داخلی و خارجی بر عملکرد در سازمان های دولتی محلی (ویژه اعضاء)ترجمهword
۱۲ترجمه مقاله تکمیل روابط با مشتریان درونی و بیرونی از طریق مدیریت روابط پاسخی استراتژیکی به محیط جهانی متغیر (ویژه اعضاء)ترجمهword
۱۳ترجمه مقاله اثرات تورم جهانی و بحران اقتصادی بر صنعت توریسم: آمریکای شمالی (ویژه اعضاء)ترجمهword
۱۴ترجمه مقاله رشته کارآفرینی: مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی شرکت (ویژه اعضاء)ترجمهword
۱۵ترجمه مقاله راه‌حل مصالحۀ غیرجبرانی برای انتخاب صفحات دوقطبی الکترولیت پلیمر غشاء و فرآیندهای غشایی سلول سوختی (PEMFC) با استفاده از روش ELECTRE چهارم (ویژه اعضاء)ترجمهword
۱۶ترجمه رایگان مقاله ترکیبی از استقرار کارکرد کیفیت و فرایند شبکه تحلیلی برای ارزیابی پروژه توسعه مجدد شهری: کاربرد نرم افزار belle de mai la friche of Marseille, france (ویژه اعضاء)ترجمهword
۱۷ترجمه مقاله اولویت های منفی در فرآیند تحلیل سلسه مراتبی (ویژه اعضاء)ترجمهword
۱۸ترجمه رایگان مقاله الگوی تصمیم‌گیری چند شرطی برای برون سپاری انتخاب قراردادها بر اساس تابع کاربردی روش ELECTRE (ویژه اعضاء)ترجمهword
۱۹ترجمه مقاله الگوی تصمیم گیری چند معیاره برای اولویت دادن به فعالیت های مدیریت پروژه (رایگان ویژه اعضاء)ترجمهword
۲۰ترجمه مقاله سازمان به عنوان یک حوزه یادگیری میان رشته ای با استفاده از یک بازی استراتژیک برای ادغام یادگیری در مورد مدیریت زنجیره تامین و تبلیغات (ویژه اعضاء)ترجمهword
۲۱ترجمه مقاله اثرات متعادل کننده‌ی فرهنگ سازمانی بر روابط میان رفتار رهبری و تعهد سازمانی و میان تعهد سازمانی و رضایت شغلی و کارایی (ویژه اعضاء)ترجمهword
۲۲ترجمه مقاله نوآوری مخاطره آمیز: تاثیر استراتژی های داخلی و خارجی تحقیق و توسعه برتوزیع سود (ویژه اعضاء)ترجمهword
۲۳ترجمه مقاله درس های زنجیره تأمین از بلایای طبیعی فاجعه آفرین در ژاپن (ویژه اعضاء)ترجمهword
۲۴ترجمه مقاله مدل تصمیم گیری مزایده معکوس چندصفتی بر مبنای برنامه ریزی خطی (ویژه اعضاء)ترجمهword
۲۵ترجمه مقاله شرایط انعطاف پذیر کاری و کاهش سطوح اعتمادترجمهword
۲۶

ترجمه مقاله سرمایه سازمانی به عنوان مزیت رقابتی سازمان

ترجمهword
۲۷ترجمه مقاله طراحی ساختار هوشمنـدانه مطالعات رهبـری مدرن (ویژه اعضاء)ترجمهword
۲۸ پرسشنامه مدیریتی پیچیدگیپرسشنامهword
۲۹پرسشنامه مدیریتی تمرکز (ویژه اعضاء)پرسشنامهword
۳۰پرسشنامه مدیریتی رسمیت (ویژه اعضاء)پرسشنامهword
۳۱پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (ویژه اعضاء)پرسشنامهword
۳۲سشنامه انسجام خانواده (ویژه اعضاء)پرسشنامهword
۳۳پرسشنامه معنویت در محیط کار میلیمن و همکارانش (ویژه اعضاء)پرسشنامهword

 

چنانچه عضو نمی باشد می توانید با کلیک بر تصویر زیر در کمتر از یک دقیقه عضو گردید.

عضویت در سایت

 

210 بازدید