فواید مدیریت ارتباط با مشتری

فواید مدیریت ارتباط با مشتری:

فواید استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری عبارتند از:

• هزینه های جلب مشتری: به خاطر کاهش هزینه های بازاریابی، هزینه های ارتباط، پیگیری و … هزینه جلب مشتری کاهش می یابد.

• برای راه اندازی یک واحد تجاری پابرجا و استوار نیاز به جلب بیش از حد مشتری نیست:
مدیریت ارتباط با مشتری باعث افزایش وفا داری مشتریان و افزایش دوره حیات مشتریان و ارزش آفرینی آنها می شود.لذا نیاز به جلب بیش از حد مشتری نیست.

• هزینه های پایین فروش: به خاطر اینکه مشتریان موجود نسبت به سیستم فروش آشنایی دارند هزینه های فروش کاهش می یابد.به خاطر آگاهی و شناخت بیشتر نسبت به توزیع کنند گان و کانال های ارتباطی،ارتباط با مشتری کاراتر شده و هزینه های بازار یابی به همان نسبت کاهش می یابد.

• افزایش وفاداری و حفظ مشتریان: تعداد دفعات بازگشت مشتری افزایش یافته،دوره و وفا داری آنها طولانی تر شده و خرید های آنها افزایش می یابد.

• سود آوری بالا: با افزایش فروش به مشتریان موجود،سود آوری افزایش می یابد.

• تکامل و دگرگونی سودآوری مشتریان: همه ی مشتریان لزوماً سودآور نیستند بلکه ممکن است که حتی برای شرکت ضرر نیز داشته باشند، به این صورت که از امکانات، منابع و وقت شرکت استفاده می کنند و میزان ارزشی که برای شرکت خلق می کنند کمتر از هزینه ارتباط با شرکت می باشد.شرکت ممکن است بخواهد که مشتریانش را از لحاظ اینکه کدام یک در حال حاظر سودآور هستند، کدام یک هیچ وقت سودآور نیستند و کدام یک ممکن است در آینده سودآور باشند تفکیک کند، که این امر به جلب و حفظ مشتریان سود آور کمک می کند.

• ایجاد فرست های جدید برای فروش: هر چقدر اطلاعات شرکت از مشتریان و رفتار های خرید آنها بیشتر باشد به هنگام مراجعه مشتریان می تواند تصمیم های درست تری را اتخاذ کند.یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری خوب،مشتریان احتمالی را دسته بندی کرده و به شرکت کمک می کند که بهترین آنها را تشخیص دهد.

• ارایه سرویس های بهتر به مشتری: یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مناسب با ارایه سرویس مناسب به مشتری کمک کرده و متصدیان فروش و ارایه خدمات با داشتن اطلاعات به روز از مشتریان می توانند طبق رفتار آنها عمل کنند.

• تصمیم گیری بهتر: مدیریت ارتباط با مشتری گزارش های وسیع و گسترده ای از رفتار مشتریان،چالش های بازاریابی و نتایج فعالیت فروش ارائه می کند که هر کدام از این موارد برای تصمیم گیری عاقلانه و درازمدت لازم و ضروری است.

• افزایش کارایی و بهره وری: یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مناسب با خودکار کردن گردش کاری، کاهش خطاهای انسانی، کاهش زمان پردازی و ایجاد یکپارچگی در کل شرکت باعث افزایش بهره برداری در داخل شرکت می گردد.

• مدیریت ارتباط با مشتری مبنای پایه ای برای رشد: با یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مناسب می توان رشد سازمان را مدیریت و اضافه کرد و اضافه شدن افراد و ماژول های جدید به شرکت به راحتی انجام گیرد (فرزانه، ۱۳۸۵).

 

 

202 بازدید