ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: سبک های مدیریت بر رضایت مشتریان

عنوان سمینار: سبک های مدیریت بر رضایت مشتریان

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.pngرشته تحصیلی: مدیریت

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۵۱ صفحه

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فهرست مطالب سمینار

 • مقدمه
 • تعریف مدیریت
 • اهمیت مدیریت
 • جایگاه مدیریت
 • مدیر و مدیریت موفق و موثر
 • سطوح مدیریت
 • مهارت های مدیریتی
 • نقش های مدیریتی
 • توانایی‌های مدیران
 • سیر تحول مدیریت در طول تاریخ
 • نظری اجمالی بر سیر تحول مدیریت
 • نظریه های مکتب کلاسیک
 • نظریه مدیریت علمی تیلور
 • نظریه فرآیندی مدیریت (وظیفه گرایان)
 • نظریه بروکراسی
 • نظریه مکتب روابط انسانی
 • نظریه نقش های مدیری
 • مدیریت مشارکتی
 • فلسفه مدیریت مشارکتی
 • نمودار۱) مدیریت مشارکتی
 • مزایای حاصل از مدیریت مشارکتی
 • محدودیت های مدیریت مشارکتی
 • انواع برنامه های مدیریت مشارکتی
 • و چگونگی شکل گیری گروه کنترل کیفی تاثیر اهداف آن
 • نمودار: شکل گیری گروه های کنترل کیفی
 • مدیریت تحول گرا و عمل گرا
 • تمایز مدیریت و رهبری
 • پیشینه پژوهش
 • شکل (۲-۱): نگرش های کل تئوری های مدیریت (فقهی)
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

سبک های مدیریت بر رضایت مشتریان

با توجه به نظر غالب نویسندگان و با بررسی سابقه موضوع روشن می شود که درباره مدیریت تعریفی واحد و مورد قبول عام وجود ندارد. هر کدام از صاحب نظران و مولفان در این زمینه با هدف ها و جهت گیری های مختلف، تعریفی ارائه داده اند. هرسی و بلانچارد (۱۹۷۷) گفته اند که به تعداد نویسندگان مدیریت از مدیریت تعریف ارائه شده است، اما با کنکاش و تعمق دقیق در این بار می توان گفت که مدیریت عبارت است از: هدایت فعالیت های افراد در جهت اهداف معین. به عبارت دیگر، مدیریت به فعالیتی اطلاق می شود که توسط یک یا چند نفر برای اداره و هدایت فعالیت های یک یا چند نفر در جهت برآوردن یک یا چند هدف معین و از پیش تعیین شده، انجام می پذیرد.

در کل می توان گفت که در همه تعاریف مدیریت عامل رسیدن به مقاصد سازمان، مشترک می باشد. در اینجا به پاره ای از تعریف های مهم مدیریت از دیدگاه صاحبنظران مشهور اشاره می کنیم و در پایان عناصر مشترک این تعاریف و همچنین به کمک ملاک های عینی و عملی تعریفی از مدیریت ارائه می شود که بیشترین قرابت را به دیدگاه همه صاحبنظران داشته باشد. رضائیان (۱۳۸۳) در تعریف مدیریت آورده است: مدیریت فرآیند به کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد. تعریف مذکور، مفاهیم کلیدی زیر را در بر دارد.

[/stextbox]پروژه سمینار (ادبیات نظری و پیشینه تحقیق) ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM

238 بازدید