سمینار بررسی تاثیر ریسک اعتباری و ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام

عنوان سمینار: بررسی تاثیر ریسک اعتباری و ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام

رشتهرشته تحصیلی: مالی و حسابداری

مقطع مقطع: ارشد

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۹۳ صفحه

فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فهرست مطالب سمینار بررسی تاثیر ریسک اعتباری و ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام

 • چارچوب نظری
 • مقدمه
 • بخش اول: ریسک
 • ماهیت ریسک
 • تعریف ریسک
 • تعریف ریسک از دیدگاه بانکداری
 • انواع ریسک
 • ریسک مالی
 • ریسک نرخ ارز
 • ریسک جریان های بازرگانی
 • ریسک نرخ تورم نسبی
 • ریسک نرخ سود نسبی
 • ریسک نرخ سود
 • ریسک نکول
 • ریسک نقدینگی
 • ریسک تغییرات سطح عمومی قیمت ها
 • ریسک بازار
 • ریسک سرمایه گذاری مجدد
 • ریسک اعتباری
 • ریسک تجاری
 • ریسک مدیریت
 • ریسک سیاسی
 • ریسک صنعت
 • ریسک عملیاتی
 • ریسک قوانین و مقررات
 • ریسک نیروی انسانی
 • ماتریس ریسک مالی و تجاری
 • هزینه اقتصادی ریسک
 • رابطه بین ریسک و راندمان
 • سیستم مدیریت ریسک و ساختار آن در نظام بانکی
 • بخش دوم : ریسک اعتباری
 • ریسک اعتباری در بانک
 • انواع مدیریت ریسک اعتباری در بانک
 • مدیریت ریسک نقدینگی
 • مدیریت ریسک بازار
 • مدیریت ریسک عملیاتی
 • مدیریت ریسک سرمایه
 • مدیریت ریسک حقوقی
 • مدیریت ریسک اعتباری
 • اصول ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری بانک ها (کمیته بال)
 • ضرورت مدیریت ریسک اعتباری
 • طراحی جریان فناوری اطلاعات در مدیریت ریسک
 • کنترل های لازم در خصوص مدیریت ریسک
 • خط مشی اعتباری در بانک ها
 • اصل نقدینگی
 • اصل منفعت
 • اصل امنیت
 • قواعد و شرایط اساسی اعطای وام
 • روش های مناسب مراقبت از اعتبارات اعطایی بانک¬ها
 • روش های تعیین ریسک اعتباری
 • فنون اندازه گیری ریسک اعتباری
 • سیستم‌های خبره
 • شبکه‌های عصبی مصنوعی
 • سیستم نمره‌دهی اعتبار بر مبنای اطلاعات حسابداری
 • سیستم‌های درجه‌بندی داخلی
 • قلمرو کاربرد مدل های ریسک اعتباری
 • روش‌های مرسوم جهت تعیین ریسک اعتباری
 • روش‌های محاسبه ریسک اعتباری
 • بخش سوم: ساختار سرمایه
 • عوامل موثر بر تصمیمات ساختار سرمایه
 • قابلیت سودآوری
 • درجه ریسک
 • کنترل
 • انعطاف پذیری
 • ثبات فروش
 • ساختار دارایی
 • اهرم عملیاتی
 • نرخ رشد
 • رفتار مدیریت
 • رفتار وام دهندگان
 • شرایط بازار
 • شرایط داخلی شرکت‌ها
 • نسبت‌های ساختار سرمایه
 • برای شناسایی منابع وجوه
 • برای اندازه گیری ریسک مالی
 • برای پیش بینی دورنمای استقراض
 • تغییر در ساختار سرمایه
 • پیشینه تحقیق
 • تحقیقات داخلی
 • تحقیقات خارجی
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

ماهیت ریسک

در جامعه امروزی تقریبا تمام افراد به نحوی با این مفهوم آشنایی دارند و اذعان می کنند که کلیه شئونات زندگی با ریسک مواجه است. ریسک در زبان عرف عبارت است از خطری که به علت عدم اطمینان در مورد وقوع حادثه ای در آینده پیش می آید و هر قدر این عدم اطمینان بیشتر باشد، اصطلاحا گفته می شود که ریسک زیادتر است.

ریسک در زبان عرف عبارتست از خطری که به علت عدم اطمینان در مورد وقوع حادثه ای در آینده پیش می آید و هر قدر این عدم اطمینان بیشتر باشد، اصطلاحاً گفته می شود که ریسک زیادتر است (راعی و همکاران، ۱۳۸۵)

تعریف ریسک

واژه ریسک ممکن است ریشه عربی داشته باشد یا از عبارت Riscum لاتینی ریشه گرفته باشد، اما آنچه که در کمیته اصطلاح شناسی انجمن بیمه و ریسک آمریکا مورد اجماع قرار گرفته و منتشر شده است “عدم اطمینان از پیامد حادثه ای که دو احتمال یا بیشتر دارد” را به عنوان تعریف نموده است (موسوی و قائدی، ۱۳۸۵).

برای واژه ریسک در منابع مختلف، تعاریفی گوناگون ارائه شده است، که البته همگی در بر گیرنده مفهومی واحد هستند. در زیر به برخی از این تعاریف اشاره می شود:

 ” ریسک عبارت است از انحراف در پیشامدهایی که می توانند در طول یک دوره مشخص،در یک موقعیت معین اتفاق بیافتند”.  (ویلیامز و هینز، ۱۳۸۲)

[/stextbox]

پروژه سمینار (ادبیات نظری و پیشینه تحقیق) ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQMپشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

272 بازدید