ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: نقش بازاریابی تعاملی در افزایش وفاداری مشتری

عنوان ادبیات نظری (سمینار): نقش بازاریابی تعاملی در افزایش وفاداری مشتری

رشتهرشته تحصیلی: مدیریت

مقطع مقطع: ارشد

صفحات تعداد صفحات: ۶۲ صفحه

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • ادبیات تحقیق
 • مروری بر مفاهیم وفاداری
 • چرخه ارزش رضایت سودآوری
 • مفهوم وفاداری مشتری
 • جنبه های مختلف رابطه رضایت و وفاداری
 • انواع وفاداری مشتری
 • مزایای وفاداری مشتری
 • معیارهاتی تشخیص وفاداری مشتری
 • رضایتمندی مشتری
 • مدل شکل گیری رضایت مشتری
 • مروری بر مفاهیم و ابعاد بازارایابی تـعاملی
 • انواع رویکرد های بازاریابی تعاملی
 • فاکتورهای بازاریابی تعـاملی
 • انواع بازاریابی تعاملی
 • بخش دوم پیشینه پژوهش
 • پژوهش های انجام شده داخلی
 • پژوهش های انجام شد خارجی
 • تاریخچه بانک تجارت
 • منابع داخلی(۱۶ مورد)
 • منابع خارجی (۲۲ مورد)

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مفاهیم و ابعاد بازاریابی تعاملی

اواسط دهه ی ۱۹۹۰ به عنوان نقطه عطف در زمینه فناوری اطلاعات شناخته شده است. واضح است که امروزه برای سازمان ها و مردم (مصرف کنندگان) دشوار است تا فناوری اطلاعات را از دیگر شاخه های فناوری جدا کنند. بازاریابی رابطه که بر اساس فناوری اطلاعات مدرن و جدید می باشد موجب تقویت بازاریابی تعاملـی شده است (هوفاکر، ۲۰۱۲).

در حالی که توصیف تعامل بسیاری از نظریه پردازان و شیوه های اجتناب ناپذیر آن اشاره بر تاثیر افزایش مسیر های جدید پارادایم بازاریابی دارد. بازاریابی تعـاملی با توجه به تازگی نسبی و رشد انفجاری آن یک موضوع داغ و هیجان انگیز برای تحقیق است. به هر حال، با وجود محبوبیت و اهمیت آن در دوربین های دیجیتال اقتصاددر زمینه بازاریابی تعاملی بدون تجزیه وتحلیل جامع انجام شده است (هوفاکر، ۲۰۱۲).

اولین کسی که علاقه مند به تعامل و تعامل بازاریابی شد، بازاریابی آمریکایی بود. با این حال، تعمیم یافته تعریف ساخت یافته از بازاریابی تعامـلی که برآورده افکار مقدار زیادی دانشگاهیان وجود دارد. اغلب مدت بازاریابی تعاملی به عنوان بازاریابی رابطه معرفی می شود  برای درمان، بازاریابی اینترنتی، بازاریابی پایگاه داده. پژوهشگران در زمینه های مختلف سنت های تحقیقات بازاریابی بازاریابی تعاملی را تجزیه و تحلیل می کنند (دونلایک، ۲۰۰۵).

[/stextbox]

پروژه سمینار (ادبیات نظری و پیشینه تحقیق) ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

194 بازدید