ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: رابطه ساختار سازمانی با میزان رضایت شغلی

عنوان سمینار: رابطه ساختار سازمانی با میزان رضایت شغلی

رشته تحصیلی: مدیریت

 مقطع: ارشد

 تعداد صفحات: ۷۲ صفحه

فرمت: Word

 

فهرست مطالب ادبیات نطری رابطه ساختار سازمانی

 •  مقدمه
 • رضایت شغلی
 • تعریف «شغل»
 • تعریف «رضایت شغلى»
 • عوامل انتخاب شغل
 • عوامل رضایت شغلى
 • آثار وجود رضایت شغلى
 • الف- رضایت و ترک خدمت
 • ب- رضایت از شغل و غیبت از کار
 • ج- رضایت و عملکرد
 • د- تأثیررضایت شغلى بر سازمان
 • روش هاى ارزیابى رضایت شغلى
  ۱- مقیاس هاى درجه بندى گزارش شخصى
  ۲- رویدادهاى حساس (پیشامدهاى بُحرانى)
  ۳- رفتارهاى آشکار
  ۴- گرایش هاى عملى
  ۳- مقیاس صورتک ها
  ۴- مصاحبه
  ۵-پرسش نامه وروش پرسش نامه اى
  ۱- پرسش نامه رضایت شغلى هاپاک
  ۲- پرسش نامه رضایت شغلى برى فیلدوروث
  ۳- پرسش نامه عمومى رضایت شغلى
 • نظریه هاى رضایت شغلى
 • نظریه امید و انتظار
 • نظریه ارزش
 • نظریه بریل
 • نظریه نقشى
 • نظریه نیازها
 • نظریه هرزبرگ
 • نظریه هالند
 • تحول تحقیقات در زمینه رضایت شغلى
 • الف- بررسى هاى روان شناسان
 • ب- مطالعات جامعه شناختى
 • ساختار سازمانی
 •  ابعاد ساختار سازمانی
 • الف) پیچیدگی
 • ب) رسمیت
 • ج) تمرکز
 • تعیین کننده های ساختار
 • الف) استراتژی
 • ب) اندازه سازمان
 • ج) تکنولوژی
 • د) محیط
 • ه) قدرت – کنترل
 •  دو عنصر کلیدی ساختار تفکیک و تلفیق
 • پیشینه پژوهش
 • منابع  داخلی (۴۳ مورد)
 • منابع خارجی (۸ مورد)

اشتغال

اشتغال از جمله مسائلى است که همواره ذهن انسان ها، دولت ها و ملت ها را به خود مشغول داشته است. هر چند شغل و حرفه به ظاهر، به بُعد اقتصادى ـ معیشتى انسان ها مربوط مى شود، ولى با بُعد فردى، خانوادگى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگىِ آنان نیز ارتباطى تنگاتنگ دارد. رضایت شغلى حوزه اى است که در آن دیدگاه هاى روان شناختى اجتماعى، جامعه شناختى، اقتصادى، علوم سیاسى و تربیتى هر یک به سهم خود در آن سخن گفته اند. امروزه در هر کشورى، هزاران هزار شغل و حرفه وجود دارد که افراد به آن اشتغال داشته و از این طریق، به زندگى خود ادامه مى دهند.

آنچه همواره مورد توجه روان شناسان و اندیشمندان علوم اجتماعى بوده رضایت شغلى افراد و آثار این رضایت در روحیه آن ها و بازدهى کارشان مى باشد. اگر کسى به شغل خود علاقه مند باشد، خلاّقیت و استعداد وى در زمینه کارى اش شکوفا خواهد شد و هرگز دچار خستگى و افسردگى نخواهد شد. به عکس، اگر کسى از حرفه اش راضى نباشد، هم خودش دچار افسردگى و سرخوردگى مى شود و هم کارش بى نتیجه خواهد بود و از این رهگذر، جامعه نیز دچار آسیب خواهد شد.

پروژه سمینار (ادبیات نظری و پیشینه تحقیق) ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM

http://modir3-3.ir/images/tel-admin.gif

273 بازدید