عنوان سمینار: رابطه ساختار سازمانی با میزان رضایت شغلی

رشته تحصیلی: مدیریت

 مقطع: ارشد

 تعداد صفحات: 72 صفحه

فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فهرست مطالب ادبیات نطری رابطه ساختار سازمانی

 •  مقدمه
 • رضایت شغلی
 • تعريف «شغل»
 • تعريف «رضايت شغلى»
 • عوامل انتخاب شغل
 • عوامل رضايت شغلى
 • آثار وجود رضايت شغلى
 • الف- رضايت و ترك خدمت
 • ب- رضايت از شغل و غيبت از كار
 • ج- رضايت و عملكرد
 • د- تأثيررضايت شغلى بر سازمان
 • روش هاى ارزيابى رضايت شغلى
  1- مقياس هاى درجه بندى گزارش شخصى
  2- رويدادهاى حساس (پيشامدهاى بُحرانى)
  3- رفتارهاى آشكار
  4- گرايش هاى عملى
  3- مقياس صورتك ها
  4- مصاحبه
  5-پرسش نامه وروش پرسش نامه اى
  1- پرسش نامه رضايت شغلى هاپاك
  2- پرسش نامه رضايت شغلى برى فيلدوروث
  3- پرسش نامه عمومى رضايت شغلى
 • نظريه هاى رضايت شغلى
 • نظريه اميد و انتظار
 • نظريه ارزش
 • نظريه بريل
 • نظريه نقشى
 • نظريه نيازها
 • نظريه هرزبرگ
 • نظريه هالند
 • تحول تحقيقات در زمينه رضايت شغلى
 • الف- بررسى هاى روان شناسان
 • ب- مطالعات جامعه شناختى
 • ساختار سازمانی
 •  ابعاد ساختار سازمانی
 • الف) پيچيدگی
 • ب) رسميت
 • ج) تمركز
 • تعيين كننده های ساختار
 • الف) استراتژی
 • ب) اندازه سازمان
 • ج) تكنولوژی
 • د) محيط
 • ه) قدرت – كنترل
 •  دو عنصر كليدی ساختار تفكيك و تلفيق
 • پیشینه پژوهش
 • منابع  داخلی (43 مورد)
 • منابع خارجی (8 مورد)

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

اشتغال

اشتغال از جمله مسائلى است كه همواره ذهن انسان ها، دولت ها و ملت ها را به خود مشغول داشته است. هر چند شغل و حرفه به ظاهر، به بُعد اقتصادى ـ معيشتى انسان ها مربوط مى شود، ولى با بُعد فردى، خانوادگى، اجتماعى، سياسى و فرهنگىِ آنان نيز ارتباطى تنگاتنگ دارد. رضايت شغلى حوزه اى است كه در آن ديدگاه هاى روان شناختى اجتماعى، جامعه شناختى، اقتصادى، علوم سياسى و تربيتى هر يك به سهم خود در آن سخن گفته اند. امروزه در هر كشورى، هزاران هزار شغل و حرفه وجود دارد كه افراد به آن اشتغال داشته و از اين طريق، به زندگى خود ادامه مى دهند.

آنچه همواره مورد توجه روان شناسان و انديشمندان علوم اجتماعى بوده رضايت شغلى افراد و آثار اين رضايت در روحيه آن ها و بازدهى كارشان مى باشد. اگر كسى به شغل خود علاقه مند باشد، خلاّقيت و استعداد وى در زمينه كارى اش شكوفا خواهد شد و هرگز دچار خستگى و افسردگى نخواهد شد. به عكس، اگر كسى از حرفه اش راضى نباشد، هم خودش دچار افسردگى و سرخوردگى مى شود و هم كارش بى نتيجه خواهد بود و از اين رهگذر، جامعه نيز دچار آسيب خواهد شد.

[/stextbox]

پروژه سمینار (ادبیات نظری و پیشینه تحقیق) ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM

http://modir3-3.ir/images/tel-admin.gif

فرم تماس