ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: خودتنظیمی کاری با رضایت شغلی و انگیزش شغلی

عنوان ادبیات نظری (سمینار): خودتنظیمی کاری با رضایت شغلی و انگیزش شغلی

رشته تحصیلی: مدیریت

 مقطع: ارشد

 تعداد صفحات: ۸۲ صفحه

فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فهرست مطالب ادبیات خودتنظیمی

 • مقدمه ای بر مفهوم انگیزش
 • تعاریف و پیشینه پژوهش
 • خواص اساسی انگیزه ها
 • عوامل موثر بر انگیزش
 • جایگاه انگیزش در روان شناسی
 • موضوعات مورد توجه در روانشناسی انگیزش
 • انگیزش یک فرآیند است
 • انگیزش یا خودگردان است یا محیطی
 • نظریه های انگیزشی
 • نظریه های محتوایی
 • نظریه های فرآیندی
 • خطوط اصلی در مطالعه انگیزش
 • فرآیند انگیزش و دیدگاه مکاتب مدیریتی به انگیزش
 • مکتب کلاسیک مدیریت
 • مکتب روابط انسانی (نئو‌ کلاسیک)
 • دیدگاه سیستمی انگیزش در سازمان
 • مدل اقتضایی انگیزش
 • نظریه های محتوایی
 • نظریه های فرآیندی
 • تئوری های انگیزشی
 • نظریه‌های محتوایی
 • نظریه‌های فرآیندی
 • نظریه‌های تقویت رفتار
 • عوامل راضی کننده یا انگیزشی
 • عوامل بهداشتی یا عدم رضایت
 • نظریه X و Y
 • تئوری های فرآیندی
 • رفع احساس نابرابری
 • تئوری انتظار
 • پاداشهای درونی و بیرونی
 • تئوری تقویت رفتار
 • طرح های انگیزش سازمانی
 • انگیزش شغلی
 • عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان
 • ویژگی های فردی
 • ماهیت شغلی
 • جوسازمانی
 • محیط بیرونی
 • عوامل درونی ایجاد انگیزش شغلی
 • عوامل بیرونی ایجاد انگیزش شغلی
 • عوامل کاهش انگیزش کارکنان
 • رضایت شغلی
 • رضایت شغلی
 • مقدمه ای بر رضایت شغلی
 • تعریف “شغل “
 • تعریف رضایت  از نظر لغوی
 • تعریف رضایت شغلی
 • عوامل موثر و مرتبط با رضایت شغلی
 • عوامل سازنده رضایت شغلی
 • عوامل موثر در رضایت شغلی
 • آثار وجود رضایت شغلى
 • د ـ تأثیررضایت شغلى بر سازمان
 • نظریه هاى رضایت شغلى
 • نظریه امید و انتظار
 • نظریه نقشى
 • نظریه نیازها
 • نظریه هرزبرگ
 • نظریه هالند
 • عوامل مؤثر در رضایت و نارضایتی شغلی در سازمان
 • عوامل تشویق به دو دسته تقسیم می‌شوند
 • انواع رضایت شغلی
 • شاخص های رضایت شغلی
 • تاثیر رضایت شغلی در موفقیت سازمانی
 • رضایت شغلی و بهره وری
 • اختلاف های انگیزش و رابطه آن با رضایت شغلی
 • تفاوت رضایت شغلی و انگیزش
 • تحول تحقیقات در زمینه رضایت شغلى
 • الف ـ بررسى هاى روان شناسان
 • ب ـ مطالعات جامعه شناختى
 • خود تنظیمی یا خود کنترلی یا خود کارآمدی
 • مقدمه ای بر مفاهیم خود تنظیمی
 • منابع خود کارآیی
 • مدل سازی اجتماعی
 • ترغیب اجتماعی
 • واکنش های روانی
 • خودکنترلی
 • ماهیت و هدف خودکنترلی
 • مرز بین کنترل و خودکنترلی
 • پیشینه پژوهش
 • پیشینه داخلی
 • منابع داخلی (۲۴ مورد)
 • منابع خارجی (۴ مورد)

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

انگیزش

تعریف انگیزش بستگی به مفاهیم نظری روان شناسی دارد. در واقع تعریف یک روان شناس از انگیزش به دیدگاه او بستگی دارد. فروید، کتل، مورفی، هب و … تعارفی را در مورد انگیزش ارائه کرده‌ اند، اما در یک جمع‌بندی کلی می‌توان انگیزش را به صورت «مجموع متغیرها‌ی پیچیده ارگانیزمی و محیطی که کنش آنها به فعالیت عمومی و جهت‌دار احساس و رفتار منجر می‌شود.» تعریف کرد ( عباسی، ۱۳۸۹).

به عقیده ی جان اتکینسون معنای ثابت و معینی برای واژه ی انگیزش وجود ندارد (اتکینسون، ۱۹۶۴). اما روانشناسان بر این باورند که انگیزه عاملی است درونی که رفتار فرد را در جهت معینی هدایت می کند و راهنمای اوست برای گزینش کوششی از میان کوشش های ارادی وی (میشل، ۱۹۸۳، ۶۳).

[/stextbox]

پروژه سمینار (ادبیات نظری و پیشینه تحقیق) ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM

http://modir3-3.ir/images/tel-admin.gif

فرم تماس

 

211 بازدید