ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: نگرش کارکنان به تغییر سازمانی

عنوان ادبیات نظری (سمینار): نگرش کارکنان به تغییر سازمانی

رشته تحصیلی: مدیریت

مقطع: ارشد

تعداد صفحات: ۷۲ صفحه

فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فهرست مطالب ادبیات نظری نگرش کارکنان به تغییر سازمانی

 • مقدمه
 • مفهوم نگرش
 • اهمیت شناخت نگرش
 • شناخت نگرش و کاربرد آن در مدیریت
 • انواع نگرش
 • ویژگى های نگرش
 • عوامل شکل دهنده نگرش
 • عناصر نگرش
 • کاربردهای نگرش
 • اندازه گیری نگرش
 • تغییر نگرش ها
 • موانع موجود برای تغییر نگرش ها
 • روش های مختلف تغییر نگرش کارکنان سازمان
 • مفهوم تغییر
 • ماهیت تغییر سازمانی
 • مقاومت در برابر تغییرات
 • نیروهای تغییر
 • انواع تغییر
 • دیدگاه مدرن تغییر سازمانی
 • دیدگاه نمادین تفسیری تغییر سازمانی
 • دیدگاه پست مدرن تغییر سازمانی
 • مفهوم نگرش نسبت به تغییر سازمانی
 • پذیرش تغییر سازمانی
 • آمادگی برای تغییر سازمانی
 • پیشینه تحقیق
 • پیشینه خارجی
 • پیشینه داخلی
 • تشریح ابعاد پژوهش
 • عوامل شخصی
 • تغییر عوامل محتوایی
 • عوامل فرایندی تغییر
 • عوامل زمینه ای تغییر
 • اجزاء نگرش
 • شکل وضعیت توازن نیروها در مدل کرت لوین
 • شکل الگوی تغییر گالیاردی
 • شکل الگوی پویایی های فرهنگی
 • شکل عوامل موثر بر نگرش نسبت به تغییر سازمانی
 • شکل چرخه برنامه ریزی تغییر سازمانی
 • منابع داخلی (۳۵ مورد)
 • منابع خارجی(۵۷ مورد)

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

تغییر سازمانی

امروزه در تغییر سریع محیط کسب و کار، مزیت رقابتی منحصر به فرد سازمان توانایی آن برای پذیرش و انطباق با تغییر است (۲۶ :Lawler & Worley, 2006). تحت تاثیر مدیریت عمومی جدید، بسیاری از سازمان ­های بخش دولتی درگیر در تغییر ابتکارات هستند. در میان وقایع تغییر شناخته شده­ترین عبارتند از: بازسازی، معرفی تیم جدید مدیریت ارشد و پذیرش بهترین مدل های مدیریت مانند مدیریت کیفیت جامع و مدیریت بوسیله هدف.

تغییر سازمانی دارای اثرات بالقوه قابل توجهی بر کارکنان است. از یک طرف، می­تواند فرصت­هایی را برای رشد و توسعه فراهم کند و از سوی دیگر، می­ تواند تهدید باشد که به خاطر روابط، مهارت ها، و فعالیت های جدید ایجاد می ­شود (Kiefer, 2005: 877). بنابراین، بسیاری از تغییرات سازمانی تلاش می­ کنند که مواجه نشوند با اهدافی که منجر به اثرات منفی بر روی سازمان ها و کارکنان شود، از جمله: اتلاف منابع، هزینه های از بین رفته، و بهره وری کم. بسیاری از محققان میزان شکست بالایی را در حدود بالاتر از ۷۰ درصد را در مورد تغییرات نوآورانه نشان می­ دهند (۳۹۱:Argyris, 2004).

[/stextbox]

پروژه سمینار (ادبیات نظری و پیشینه تحقیق) ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM

http://modir3-3.ir/images/tel-admin.gif

فرم تماس

257 بازدید