دسته : همه

سفارش تحلیل آماری با EVIEWS توسط گروه آماری مدیر 123

تحلیل آماری با EVIEWS یکی دیگر از تحلیل های رایجی است که در پایان نامه ها و مقالات کاربرد دارد. نرم افزار EVIEWS یکی از نرم افزارهای تخصصی در زمینه بکارگیری روش های اقتصادسنجی به ویژه روش های جدید آن می‌باشد. چنانچه محقق اقتصادی بخواهد بطور جدی در زمینه تحقیقات اقتصادی فعالیت نماید ضروری است در کنار آموزش تکنیک های جدید اقتصاد سنجی با نرم افزارهای با قابلیت نظیر EVIEWS نیز آشنا شوند. با توجه به گسترده شدن روزبه روز علم اقتصاد و مدلهای اقتصادی و پیچیدگی روابط بین متغیرهای اقتصادی دیگر به هیچ عنوان امکان تحلیل و تخمین سیستم ها و مدلهای اقتصادی بدون کمک گرفتن از نرم افزارها میسر نیست.

ویژگی های برنامه EVIEWS:

محاسبه سری های ضمنی و ایجاد آنها
تخمین های خطی و غیرخطی سیستم معادلات ساده و سیستم معادلات همزمان
رسم نمودارهای پراکنش دایره ای و میله ای و نقطه ای و دیگر نمودارهای کاربردی
ایجاد بانک اطلاعاتی
استفاده از ماتریس و توابع موجود در داخل نرم افزار
آزمونهای مختلف جهت دقت تخمین ها و بررسی وجود خطای همبستگی، شکست ساختاری و …
امکان برنامه نویسی در محیط نرم افزار برای تحلیل سیستم های کلان اقتصادی.
قابلیت تخمین مدل های اقتصادی به روشهای GLS, OLS, TSLS, 2SLS, 3SLS

تحلیل آماری با EVIEWS در برخی از رشته ها پرکاربرد است که در زیر به آنها اشاره می شود:

 • تحلیل آماری با EVIEWS در رشته اقتصاد گرایش علوم اقتصادی
 • تحلیل آماری با EVIEWS در رشته اقتصاد گرایش اقتصاد محیط زیست
 • تحلیل آماری با EVIEWS در رشته اقتصاد گرایش اقتصاد انرژی
 • تحلیل آماری با EVIEWS در رشته اقتصاد گرایش اقتصاد محیط زیست
 • تحلیل آماری با EVIEWS در گرایش برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی
 • تحلیل آماری با EVIEWS در رشته اقتصاد گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
 • تحلیل آماری با EVIEWS در رشته اقتصاد گرایش تجارت الکترونیک
 • تحلیل آماری با EVIEWS در رشته مدیریت مالی
 • تحلیل آماری با EVIEWS در رشته مدیریت بازرگانی
 • تحلیل آماری با EVIEWS در رشته حسابداری
 • تحلیل آماری با EVIEWS در رشته حسابداری گرایش حسابرسی
 • تحلیل آماری با EVIEWS در رشته حسابداری گرایش حسابداری صنعتی

 

سفارش تحلیل آماری ایویوز

 

مطالب مرتبط