سفارش طراحی کسب و کار جدید

گروه مدیر ۱۲۳ با کادری مجرب و متخصص به شما کمک می کند تا قبل ورود به کسب و کار جدید آن را برای شما بررسی و تحلیل نماید تا با دانش وارد آن عرصه شوید و یا انتخاب درستی داشته برای حضور یا عدم حضورتان در آن عرصه داشته باشید.

برای این کار گروه مدیر ۱۲۳ ابتدا به معرفی آن کسب کار برای شما می پردازد و در مرحله بعد به تحلیل و رقبای شما در کسب و کار مورد نظرتان می پردازد مدل SWOT و مدل پورتر و ماتریش های IFE  و EFE را برای شما تشرح خواهد کرد و در نهایت چشم انداز و هدف سازی خواهد نمود و در نهایت روند مدیریت ارتباط با مشتری را برای شما تشرح خواهد نمود.

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png