سفارش تحلیل آماری

تحلیل آماری تمامی رشته ها علل الخصوص رشته های مدیریتی و مالی پذیرفته می شود. تحلیل های آماری نرم افزار های زیر تحت پوشش گروه مدیر 123 می باشد. نرم افزار spss، نرم افزار آموس، نرم افزار لیزرل، نرم افزار ایویوز، نرم افزار psl می باشد.

تحلیل آماری پایان نامه تمامی رشته ها

نرخ تحلیل آماری سایت:
سنجش پایایی و روایی پرسشنامه: رایگان
پایان نامه کارشناسی: 180 هزار تومان
پایان نامه کارشناسی ارشد: 350 هزار تومان
پایان نامه دکتری: 550 هزار تومان
آدرس میل سایت: modir123.group@gmail.com
شماره تماس: 09120323225-09390959982

فرم تماس با گروه مدیر 123

 

پروپوزال های مدیریتیhttp://modir3-3.ir/images/qustion-modir123.com.gif

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png