راهنمای پرداخت آنلاین

راهنمای پرداخت آنلاین

راهنمای پرداخت آنلاین

 

راهنمای پرداخت آنلاین

 

راهنمای پرداخت آنلاین

راهنمای پرداخت آنلاین

راهنمای پرداخت آنلاین

 

پرداخت دستی: دوستان جهت پرداخت دستی می توانند مبلغ فایل مورد نظر خود را به شماره کارت های زیر واریز نمایند. بعد واریز وجه با شماره 09120323225 تماس حاصل نمایند و یا نام فایل به انضمام آدرس میل و شماره تراکنش بانک را به شماره زیر پیامک و یا میل زیر ارسال نمایند. فایل ها برایتان میل می گردد.

شماره تماس: 09120323225
شماره پیامک: 09390959982
آدرس میل: Modir123.group@gmail.com
شماره حساب سایت:
http://modir3-3.ir/images/melli-bank-icon-modir123.com.png شماره کارت بانک ملی: 6037997388085616
http://modir3-3.ir/images/Bank_Mellat_icon-modir1233.com.pngشماره کارت بانک ملت: 6104337895891313

 

http://modir3-3.ir/images/tel-admin.gif

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png