راهنمای نوشتن فصل دوم پایان نامه (ادبیات نظری تحقیق)

فصل دوم متشکل از موارد ذیل می باشد:

  • مقدمه
  • مبانی نظری تحقیق(شامل تعاریف، الگوها و مدل‌های مطرح)
  • پیشینه تحقیق
  • مروری بر پژوهش های خارجی
  • مروری بر پژوهش های داخلی
  • چارچوب نظری تحقیق

مقدمه:

توضیحاتی مختصری در رابطه با تاریخچه و اهمیت موضوع، مشکلات و نقاط ضعف روش‌های پیشین و رویکرد شما برای حل این مشکلات است. در آغاز مقدمه بهتر است به صورت کلی صحبت کرده و به تدریج به توضیح توضیحات جزییات و موضوع اصلی پژوهش پرداخته شود. مقدمه بهتر حداقل یک صفحه و نهایتا دو صفحه باشد.

پیشینه پزوهش:

پیشینه تحقیق شامل تمام تحقیقات مشابهی که تا به حال صورت گرفته است. هر چه پیشینه تحقیق بیشتر و به روزتر باشد به اعتبار این فصل افزوده می باشد. نمونه ای از پیشینه نویسی به شرح ذیل می باشد.

طهماسبی، علی و همکاران (۱۳۹۲) تحقیقی تحت عنوان بررسی نقش بازاریابی الکترونیکی در جذب مشتریان بانک پرداختند که نتایج آن به شرح ذیل می باشد. (که نتیجه تحقیق یا چکیده تحقیق طهماسبی را در ادامه می آوردیم).

چارچوب نظری (مدل مفهومی):

مدل پژوهش از با اهمیت ترین قسمت پایان نامه است زیرا خلاصه کامل تحقیق را در قالب مدل نشان می دهد لازم به ذکر است دانشجویانی که به دنبال گرفتن نمره عالی هستند در درجه اول از مدل در پایانامه خود استفاده کنند چون در سال های اخیر تمامی استاید به دانشجویان تاکید دارند که حتما از مدل استفاده نمایند.

حتما می گویید چرا بعضی از پایان نامه ها در پایان هر فصل نتیجه گیری دارند. این همان اختلاف های نگارشی است که پیش تر به شما گفته شد به راهنمای نگارش پایان نامه و رساله دانشگاه خود (موجود در سایت دانشگاه) مراجعه نمایید.

معیار سنجش فصل دوم پایان نامه

معیار سنجش فصل دوم توسط اساتید جامع و کامل بودن و بررسی مدل های مربوط که در فصل دوم گنجانده شود و منابع بروز برگرفته از مقالات منتشر شده در مجلات برتر

نویسنده: علی طهماسبی (کارشناس ارشد MBA)

منبع: modir123.com

 

288 بازدید