راهنمای نوشتن اهداف، سوالات، فرضیات پروپوزال

:اهداف، سوالات، فرضیات پروپوزال

راهنمای فرضیه نویسی پروپوزال

اولین سوالی که برای دانشجویان در هنگام پروپوزال نویسی صورت می گیرد این است که چگونه و از کجا شروع کنم و چطور فرضیات، اهداف و سوالات پروپوزال رو طراحی کنیم؟ اینجا ما بدون هیچ توضیحات اضافه ای به این امر خواهیم پرداخت.

اهداف یک پروژه تحقیقاتی خلاصه آنچه که باید با انجام مطالعه به آن برسیم را بیان می کند.

هدف کلی پروپوزال

اهداف، سوالات، فرضیات پروپوزال: آنچه را که مطالعه به طور کلی به آن دست خواهد یافت، هدف کلی می‌گویند.

هدف کلی در واقع همان عنوان مطالعه است با این تفاوت که با لغت های قابل اندازه‌ گیری مثل «تعیین یا شناخت» که معنی و کاربرد دقیق و واضح تری دارند، شروع می شود.

مثال: عنوان موضوع: بررسی رابطه بین توانمندسازی، خودکار آمدی و عملکرد شغلی در کارکنان اداره تعاون

۶ ویژگی اهداف پژوهش

 • واقع بینانه باشند
 • دقیق، روشن، رسا و قابل فهم باشند.
 • باید اهدافتان هم جهت با این مسئله باشد.
 • نوشتن اهداف پراکنده و نامربوط کاملاً اشتباه است.
 • زمان و مکان در آن ذکر شود.
 • استفاده از افعالی مانند تعیین کردن، مقایسه کردن، اثبات نمودن، محاسبه کردن، شرح دادن

هدف کلی چیست و چگونه باید نوشته شود؟

این قسمت تقریباً معادل عنوان و بسیار شبیه آن است یعنی ارتباط بسیار نزدیکی با موضوع پژوهش دارد. گاهی دقیقاً تکرار عنوان می باشد.
معمولا باید در هدف کلی زمان و مکان ذکر شود. (چه در عنوان ذکر شده باشد چه نشده باشد) بهتر است هدف کلی و اهداف جزیی با کلمات قابل سنجش مانند ”تعیین“ و یا ”مقایسه“ شروع شود. اگرچه به نظر برخی اساتید این الزامی نیست. این مورد درباره عنوان تحقیق الزامی نیست.

 • هدفی است که طرح در انتها بدنبال دستیابی به آن است.
 • این هدف باید با انجام طرح قابل حصول باشد.
 • نشان می دهد که در انتهای تحقیق به چه نقطه ای خواهیم رسید.
 • هدف کلی تحقیق خود را به گونه ای بنویسیم که قابل سنجش و ارزیابی باشد.

مانند بررسی رابطه بین توانمندسازی، خودکار آمدی و عملکرد شغلی در کارکنان ۱۳۹۵

اهداف اختصاصی (ویژه یا جزیی)

این اهداف باید واقع‌ بینانه مطرح شود و به آنچه که مطالعه برای حل آن طرح‌ ریزی شده متمرکز باشند.

اهداف جزئی در واقع اهداف جزیی گام به گام راه رسیدن به هدف کلی را مشخص می کند. به عبارت دیگر پژوهشگر باید اطلاعات جزیی تر را جمع آوری کند تا با استفاده از نتایج حاصل از آنها به هدف کلی برسد. مراحل رسیدن به هدف کلی را روشن می کنند. یعنی بیان می کند که چه قدمهایی باید برداشته شود تا به هدف کلی برسیم.

 • جزئی از هدف کلی هستند.
 • محقق را به طراحی روش تحقیق و نحوه گرد آوری سوق می دهند.
 • تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌ ها را مشخص خواهند نمود.

هدف جزئی: نباید از قالب هدف کلی خارج شد و باید به جنبه‌ های اساسی مطالعه محدود باشد.

در اهداف جزئی هم باید از افعالی نظیر تعیین کردن، مقایسه‌ کردن، اثبات‌ کردن، محاسبه‌ کردن و برقرار کردن استفاده کرد و از به کارگیری افعال مبهم نظیر فهمیدن، مطالعه کردن و اذعان کردن دوری نمود.  

مثال: در مورد مطالعه عملکرد که در هدف کلی مطرح شد، تعدادی از اهداف جزئی (اختصاصی) را می‌توان چنین بیان کرد.

بررسی رابطه مولفه های متغیرهای تحقیق

 نکته: در اهداف جزئی (اختصاصی) معمولاً چندین هدف با توجه به نوع مطالعه مطرح می شوند.

اهداف کاربردی:  معمولاً در بعضی از مطالعات هدف دیگری تحت عنوان هدف کاربردی نیز وجود دارد که در آن نحوه به کارگیری نتایج حاصل از بررسی تحقیقات را مشخص می کند و ساختار مشخصی ندارد. معمولا در مطالعات کاربردی هدفی در مورد به کار گیری نتایج نوشته می شود. هدف کاربردی در واقع کاربرد عملی طرح تحقیقاتی انجام شده است.

 

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

 

سفارش مشاوره پایان نامه

پشتیبانی مدیر123

766 بازدید