پرسشنامه اعمال منفی NAQ-R

هدف پرسشنامه: بررسی خشونت شغلی

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۲ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه اعمال منفی NAQ-R

پرسشنامه اعمال منفی NAQ-R یا اعمال منفی در محیط شغلی با هدف بررسی خشونت شغلی متشکل از ۲۲ سوال و ۵ مولفه از خیلی کم تا خلی زیاد نمره دهی شده است. شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج در فایل پرسشنامه به طور کامل تشریح شده است.

بررسی خشونت شغلی

شغل افراد، فراهم کننده درآمد، چالش ها، روابط و پیامد های عمیقی برای آسایش جسمی و روحی آنان بوده و نقش قابل توجهی در زندگی شان بر عهده دارد. در فعالیت های شغلی تنش هایی وجود دارد که ناشی از شرایط سخت کاری بوده و خشونت شغلی یکی از این تنش ها محسوب می شود موضوع خشونت در محل کار، موضوع پیچیده ای می باشد.

ممکن است در اشکال مختلف، با دلایل متعدد و در بسیاری از سطوح ظاهر گردد و دیدگاه های متفاوتی نیز در مورد ماهیت آن وجود داشته باشد. با این حال، در سطح پایه، در مورد بدرفتاری سیستماتیک با زیردستان، همکار یا مافوق است که در صورت ادامه یافتن و طولانی شدن، ممکن است باعث ایجاد مشکلات شدید اجتماعی، روانی و روان تنی در فرد هدف شود

نمونه سوالات پرسشنامه اعمال منفی NAQ-RNAQ-R

  • در محیط کارتان اطلاعاتی از شما پنهان می شود که عملکردتان را تحت تأثیر قرارمی دهد.
  • در ارتباط با کار خود مورد تحقیر یا تمسخر قرار می گیرید.
  • مجبور به انجام کاری می شوید که پایین تر از سطح صلاحیت یا مهارت شماست.
  • از حیطه اصلی مسوولیت خود کنار گذاشته می شوید و وظایف غیر مرتبط به شما واگذار می شود.
  • شایعات بی اساس و سخن چینی در مورد شما انتشار می یابد.
  • در محیط کار نادیده گرفته یا طرد می شوید.
  • اظهارات توهین آمیز و رنج آوری در مورد شخص شما مطرح می شود.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

 

200 بازدید