پرسشنامه ارزیابی عملکرد با کارآیی کارکنان در سازمان

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه:ارزیابی عملکرد با کارآیی کارکنان در سازمان

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۱ سوال و ۴ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه ارزیابی عملکرد با کارآیی کارکنان

پرسشنامه فوق یک پرسشنامه محقق ساخته متشکل از ۲۱ سال می باشد. که با هدف سنجش عملکرد کارکنان با کارآیی آنها در سازمان طراحی گردیده است. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم) طراحی شده است.

[/stextbox]

 

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

126 بازدید