جزوه الکترونیکی تئوری مدیریت الوانی

 عنوان جزوه: تئوری مدیریت الوانی

$$$: رایـــــــگـــــان

 فرمت: pdf

حجم فایل: 282 KB

 دانلود جزوه

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123