عنوان ادبیات نظری (سمینار): نقش برند گرایی و بازارگرایی بر عملکرد برند

رشتهرشته تحصیلی: مدیریت

مقطع مقطع: ارشد

تعداد صفحه تعداد صفحات: 40 صفحه

 فرمت: Word

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب مدیریت دانش بر یادگیری و خلاقیت سازمانی

بخش اول: بازارگرایی

 • مفهوم بازار گرایی
 • ابعاد بازار گرایی
 • رویکرد های قالب در بازارگرایی
 • نتایج بازارگرایی

بخش دوم: برندگرایی و عملکرد برند

 • مقدمه
 • مروری بر تحولات تاریخی مفهوم برند
 • اهمیت برند
 • تعاریف برند
 • استراتژی نام تجاری
 • برند گرایی
 • عملکرد برند
 • چرخه عمر برند و عملکرد آن
 • عملکرد برند و ارزش ویژه برند

بخش سوم: پیشینه تحقیق

 • تعداد منابع داخلی: 17 مورد
 • تعداد منابع خارجی: 65 مورد 

توضیحات

مفهوم بازار گرایی

بازارگرایی به عنوان یک رویکرد استراتژیک تلقی می شود که می تواند سبب بهبود عملکرد سازمانی شود. بازارگرایی نه تنها برای خارج سازمان، بلکه در داخل سازمان و نه تنها در بازارهای داخلی یک کشور و بلکه در بازارهای بین المللی هم مورد توجه است (Lings,2004). از دهه ی 1980 مفهوم« بازار گرایی» در تحقیقات دانشگاهی نفوذ نمود و منتشر شد. بازار گرایی مفهومی ریشه دار در تئوری بازاریابی داشته و تمایل به یادگیری درباره ی بازار دارد. به عبارت دیگر گسترش درك بازار و استفاده از آن برای فعالیت های بازاریابی است. بازار گرایی را می توان عبارت از پذیرش مفهوم بازاریابی به عنوان فلسفه ی بازرگانی دانست كه هدایت كننده ی استراتژی های رقابتی سازمان خواهد بود. (Gonzalez et al,2005).

برند گرایی

موسمانز (1996) با توجه به اهمیت استراتژیک برند بیان می کند که برند را می توان به عنوان ایده یکپارچه بازاریابی در نظر گرفت که نیروی محرک کسب و کار است. دیوید آکر (1996) معتقد است که مدیریت ارشد شرکت باید توجه بیشتری را به برند معطوف دارد و می گوید که توسعه استراتژی برند باید همزمان با توسعه استراتژی تجاری صورت گیرد.

اورد (1999) برندگرایی را این گونه تعریف می کند: نگرشی است که در آن، فرآیندهای شرکت حول ایجاد، توسعه و حفظ هویت برند در تعاملات مداوم با مشتریان هدف، با نیت دستیابی به مزیت رقابتی از برند، می چرخند. بنابراین انتخاب استراتژی برند گرایی، شرکت را رقابت پذیرتر کرده و منجر به افزایش عملکرد شرکت می شود (Urde, 1999).

 

 

پروژه سمینار (ادبیات نظری و پیشینه تحقیق) ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM