طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


نوشته هایی با برچسب پروپوزال زنجیره تامین سبز

پروپوزال بررسی رابطه عملکرد مدیریت سبز را در زنجیره تامین بر عملکرد شرکت

پروپوزال بررسی رابطه عملکرد مدیریت سبز را در زنجیره تامین بر عملکرد شرکت

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه عملکرد مدیریت سبز را در زنجیره تامین بر عملکرد شرکت رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: 23 ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید