طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


نوشته هایی با برچسب پرسشنامه اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد فازی

پرسشنامه اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد فازی

پرسشنامه اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد فازی

هدف پرسشنامه: اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد فازی فرمت: Word ?تعداد سوال: 3 پرسشنامه و 80 سوال √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید