پرسشنامه هدف پرسشنامه: بررسی استقرار، کاربرد، اعتبار سیستم اطلاعات مدیریت

فرمت فرمت: Word

?تعداد سوال: 62 سوال و 3 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته

 

توضیحات

پرسشنامه استقرار، کاربرد و اعتبار سیستم مدیریت اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد که این پرسشنامه دارای 62 سوال است و سه مولفه که هر مولفه شامل چندین سوال می باشد.

سیستم اطلاعات مدیریت(MIS):

سیستمی است كه جمع آوری، كنترل و پالایش داده های مورد نیاز سازمان را بر عهده داشته و با به كارگیری روش های مناسب هر سازمان ، اطلاعات پالایش شده را به منظور تصمیم، برنامه ریزی و كنترل كلیه فرایندها در اختیار سطوح مختلف مدیران قرار می دهد را سیستم اطلا عات مدیریت (MIS) می نامند.

مدیریت سیستم های اطلاعاتی (MIS) درواقع کاربرد تکنولوژی اطلاعات است در پشتیبانی از فعالیتهای تجاری, چرا که تجارت روز به روز متحول می‌گردد و در این میان همواره افرادی با قدرت تحلیل بالا و زاویه دید و پیشینه تجاری مورد نیاز هستند تا فرایندهای تجاری را بارورتر کنند.

مدیریت سیستم های اطلاعاتی (MIS) درواقع کاربرد تکنولوژی اطلاعات است در پشتیبانی از فعالیتهای تجاری, چرا که تجارت روز به روز متحول می‌گردد و در این میان همواره افرادی با قدرت تحلیل بالا و زاویه دید و پیشینه تجاری مورد نیاز هستند تا فرایندهای تجاری را بارورتر کنند.

سیستم های اطلاعاتی عموما مکانیزه ای هستند که در داخل سازمانها به کار می روند و شامل تمام کانال های اطلاعاتی و ارتباطات آن سازمان می شوند. یک سیستم اطلاعاتی شامل تمام المانهایی است که در جمع آوری داده ها و تغییر و انتشار اطلاعات نقش دارند و معمولا در بر گیرنده سخت افزار، نرم افزار، افراد، کانال های ارتباطات و خود داده ها و اطلاعات است. عملیات این سیستم شامل جمع آوری داده ها، پردازش داده ها و تبدیل داده های خام به اطلاعات ارزشمند، ذخیره و بازیابی داده ها و اطلاعات و تولید خروجی هایی نظیر گزارشات مدیریتی می باشد. فیلدهای مورد توجه در سیستم اطلاعات مدیریتی شامل مدیریت کسب و کار، مباحث تجاری و مهندسی نرم افزار است و نقش عمده این سیستم ها در سازمان را می توان در پشتیبانی روند و عملیات کسب و کار، پشتیبانی اتخاذ تصمیمات مدیریتی و پشتیبانی اتخاذ استراتژی های رقابتی خلاصه کرد. در واقع یک سیستم اطلاعات مدیریتی (MIS) بر خلاف Transaction Processing Systems ها (TPS) به ارائه اطلاعات خام و سطح پایین نمی پردازد و اطلاعاتی را ارائه می کند که در اخذ تصمیمات مدیریتی حائز اهمیت باشند. این امر در مواجهه با حجم انبوه اطلاعات اهمیت خود را نشان می دهد و با پردازشهای مفیدی که انجام میدهد به مدیران در انجام وظایف خود یاری میرساند.

 

 

مطالب مرتبط