طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


آرشیو: "مدیریت صنعتی"

مقاله متنی ضرورت مدیریت زنجیره تأمین

مقاله متنی ضرورت مدیریت زنجیره تأمین

ضرورت مدیریت زنجیره تأمین ضرورت مدیریت زنجیره تأمین: به اعتقاد هندفیلد سه عامل اصلی باعث شده‌اند تا شرکت‌ها بحث مدیریت زنجیره‌ای ...

ادامه مطلب
مقاله متنی اهداف یکپارچه سازی رویکردهای ناب، چابک، تاب آور و سبز

مقاله متنی اهداف یکپارچه سازی رویکردهای ناب، چابک، تاب آور و سبز

مقاله اهداف یکپارچه سازی رویکردهای ناب، چابک، تاب آور و سبز اهداف یکپارچه سازی رویکردهای ناب، چابک، تاب آور و سبز مبادله بین پارادایم ...

ادامه مطلب
مقاله متنی رایگان استراتژی زنجیره تأمین ناب/ چابک

مقاله متنی رایگان استراتژی زنجیره تأمین ناب/ چابک

مقاله استراتژی زنجیره تأمین ناب/ چابک استراتژی زنجیره تأمین ناب/ چابک به کارگیری دو استراتژی ناب و چابک در یک زنجیره تأمین، برای اولین ...

ادامه مطلب
مقاله متنی زنجیره های تأمین ترکیبی

مقاله متنی زنجیره های تأمین ترکیبی

مقاله زنجیره های تأمین ترکیبی زنجیره های تأمین ترکیبی سازمان ها باید به فشارها و نوسانات واقعی بازار پاسخ دهند. امروزه در محیط کسب ...

ادامه مطلب
مقاله متنی رایگان محرک سازمان ها به سمت پذيرش مدیریت زنجیره تأمین سبز

مقاله متنی رایگان محرک سازمان ها به سمت پذيرش مدیریت زنجیره تأمین سبز

مقاله محرک سازمان ها به سمت پذیرش مدیریت زنجیره تأمین سبز محرک سازمان ها به سمت پذیرش مدیریت زنجیره تأمین سبز فاکتورهای تأثیرگذار بر ...

ادامه مطلب
مقاله متنی رایگان عوامل مؤثر بر زنجیره تامین سبز

مقاله متنی رایگان عوامل مؤثر بر زنجیره تامین سبز

مقاله عوامل مؤثر بر زنجیره تامین سبز عوامل مؤثر بر زنجیره تامین سبز مطالعات مختلفی در حوزه عوامل مؤثر بر زنجیره تامین سبز صورت گرفته ...

ادامه مطلب
مقاله متنی رایگان تفاوت بین مدیریت زنجیره تأمین سنتی و سبز

مقاله متنی رایگان تفاوت بین مدیریت زنجیره تأمین سنتی و سبز

مقاله تفاوت بین مدیریت زنجیره تأمین سنتی و سبز تفاوت بین مدیریت زنجیره تأمین سنتی و سبز زنجیره تأمین سبز و زنجیره تأمین سنتی از جهاتی ...

ادامه مطلب
مقاله متنی رایگان اهمیت و مزایای زنجیره تامین سبز

مقاله متنی رایگان اهمیت و مزایای زنجیره تامین سبز

مقاله اهمیت و مزایای زنجیره تامین سبز اهمیت و مزایای زنجیره تامین سبز اهمیت سبز بودن زنجیره تأمین به حدی است که تحقیقات متعددی در این ...

ادامه مطلب
مقاله متنی رایگان مفهوم پارادایم زنجیره تأمین سبز

مقاله متنی رایگان مفهوم پارادایم زنجیره تأمین سبز

مقاله مفهوم پارادایم زنجیره تأمین سبز پارادایم زنجیره تأمین سبز به دلیل چالش های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی که در دهه اخیر سازمان ...

ادامه مطلب
مقاله متنی رایگان ویژگی ها و قابلیت های زنجیره تأمین تاب آور

مقاله متنی رایگان ویژگی ها و قابلیت های زنجیره تأمین تاب آور

ویژگی ها و قابلیت های زنجیره تأمین تاب آور زنجیره تأمین تاب آور بسیاری از محققان، پارادایم تاب آور را وسیله ای برای بهبود عملکرد ...

ادامه مطلب
مقاله متنی رایگان مفهوم پارادایم تاب آوری در زنجیره تأمین

مقاله متنی رایگان مفهوم پارادایم تاب آوری در زنجیره تأمین

مقاله مفهوم پارادایم تاب آوری در زنجیره تأمین پارادایم تاب آوری در زنجیره تأمین در گذشته، هدف اصلی طراحی زنجیره تأمین، کاهش هزینه یا ...

ادامه مطلب
مقاله رایگان مدل های زنجیره تامین چابک

مقاله رایگان مدل های زنجیره تامین چابک

مقاله مدل های زنجیره تامین چابک مدل شریفی و ژانگ (1999) این دو محقق در مدلی نسبتا جامع و فراگیر عوامل موثر بر چابکی را به سه دسته تحت عنوان ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید