طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


آرشیو: "ترجمه مقالات مدیریتی"

مقاله شکست در وقایع اولیه جنبش داده های دولت باز: مطالعه موردی تاریخی

مقاله شکست در وقایع اولیه جنبش داده های دولت باز: مطالعه موردی تاریخی

عنوان انگلیسی مقاله: The interaction between social capital, creativity and efficiency in organizations ترجمه عنوان مقاله: شکست در وقایع اولیه جنبش داده های دولت باز: مطالعه ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله isi رابطه بین سرمایه اجتماعی، خلاقیت و کارآیی در سازمان ها

ترجمه مقاله isi رابطه بین سرمایه اجتماعی، خلاقیت و کارآیی در سازمان ها

عنوان انگلیسی مقاله: The interaction between social capital, creativity and efficiency in organizations ترجمه عنوان مقاله: رابطه بین سرمایه اجتماعی، خلاقیت و کارایی در ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله isi تقویت اشتراک گذاری و استفاده از دانش: تاثیر تعهد و اعتماد سازمانی

ترجمه مقاله isi تقویت اشتراک گذاری و استفاده از دانش: تاثیر تعهد و اعتماد سازمانی

عنوان انگلیسی مقاله: Fostering knowledge sharing and knowledge utilization: The impact of organizational commitment and trust ترجمه عنوان مقاله: تقویت اشتراک گذاری و استفاده از دانش: ...

ادامه مطلب
ترجمه isi 3296 نقش گردش شغلی بین فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان

ترجمه isi 3296 نقش گردش شغلی بین فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان

عنوان انگلیسی مقاله: The Role of Flow between Burnout and Organizational Citizenship Behavior (OCB) among Hotel Employees in Malaysia ترجمه عنوان مقاله: نقش گردش شغلی بین فرسودگی شغلی و ...

ادامه مطلب
ترجمه isi نقش انگیزه و ارزش کارکنان و ادراک رهبری از سوی آنها در رفتارهای محیط‌ زیست‌گرایانه‌ی کارکنان

ترجمه isi نقش انگیزه و ارزش کارکنان و ادراک رهبری از سوی آنها در رفتارهای محیط‌ زیست‌گرایانه‌ی کارکنان

عنوان انگلیسی مقاله: The role of employees' leadership perceptions, values, and motivation in employees' provenvironmental behaviors ترجمه عنوان مقاله: نقش انگیزه و ارزش کارکنان و ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله حسابداری 2865: شواهد جدیدی در خصوص پوشش های ریسک و سرمایه گذاری های مطمئن در بازارهای سهام خلیج فارس

ترجمه مقاله حسابداری 2865: شواهد جدیدی در خصوص پوشش های ریسک و سرمایه گذاری های مطمئن در بازارهای سهام خلیج فارس

عنوان انگلیسی مقاله: New evidence on hedges and safe havens for Gulf Stock markets using the wavelet-based quantile ترجمه عنوان مقاله: شواهد جدیدی در خصوص پوشش های ریسک و سرمایه ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله حسابداری 295: اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت

ترجمه مقاله حسابداری 295: اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت

عنوان انگلیسی مقاله: The Effects of Managerial Ownership on the Relationship between Intellectual Capital Performance and Firm Value ترجمه عنوان مقاله: اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله 25878: تاثیر مدیریت منابع انسانی بر رقابتی بودن شرکت های حمل و نقل

ترجمه مقاله 25878: تاثیر مدیریت منابع انسانی بر رقابتی بودن شرکت های حمل و نقل

عنوان انگلیسی مقاله: The Impact of Human Resource Management on the Competitiveness of Transport Companies ترجمه عنوان مقاله: تاثیر مدیریت منابع انسانی بر رقابتی بودن شرکت ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله 3567: تاثیر انعطاف پذیری فردی و جو ایمنی بر عملکرد ایمنی و فشار روانی کارگران ساختمانی

ترجمه مقاله 3567: تاثیر انعطاف پذیری فردی و جو ایمنی بر عملکرد ایمنی و فشار روانی کارگران ساختمانی

عنوان انگلیسی مقاله: Impact of individual resilience and safety climate on safety performance and psychological stress of construction workers: A case study of the Ontario construction industry ترجمه عنوان مقاله: ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله مهندسی صنایع: ادغام ساخت پذیری و مدیریت ریسک پروژه

ترجمه مقاله مهندسی صنایع: ادغام ساخت پذیری و مدیریت ریسک پروژه

عنوان انگلیسی مقاله: Integration of Constructability and Project Risk Management ترجمه عنوان مقاله: ادغام ساخت پذیری و مدیریت ریسک پروژه سال انتشار: 2018 تعداد ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله بازارایی: بررسی نقش تبلیغات و ترفیع فروش در ایجاد ارزش ویژه برند

ترجمه مقاله بازارایی: بررسی نقش تبلیغات و ترفیع فروش در ایجاد ارزش ویژه برند

عنوان انگلیسی مقاله: Examining the role of advertising and sales promotions in brand equity creation ترجمه عنوان مقاله: بررسی نقش تبلیغات و ترفیع فروش در ایجاد ارزش ویژه ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله بهبود مدیریت اسناد جهت ترویج شفافیت و جلوگیری از فساد

ترجمه مقاله بهبود مدیریت اسناد جهت ترویج شفافیت و جلوگیری از فساد

عنوان انگلیسی مقاله: Improving records management to promote transparency and prevent corruption ترجمه عنوان مقاله: بهبود مدیریت اسناد جهت ترویج شفافیت و جلوگیری از ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید