طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


آرشیو: "ترجمه سایر رشته ها"

ترجمه مقاله چگونه با استفاده از رویکرد خودت انجامش بده و تکنولوژی های فراگیر جدید، کیفیت محیط زیست داخل محیط را کنترل کنید

ترجمه مقاله چگونه با استفاده از رویکرد خودت انجامش بده و تکنولوژی های فراگیر جدید، کیفیت محیط زیست داخل محیط را کنترل کنید

عنوان انگلیسی مقاله: How to control the Indoor Environmental Quality through the use of the Do-It-Yourself approach and new pervasive technologies ترجمه عنوان مقاله: چگونه با استفاده از ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله جلوگیری از عدم قطعیت­ های تغییر اقلیم در ارزیابی محیطی استراتژیک

ترجمه مقاله جلوگیری از عدم قطعیت­ های تغییر اقلیم در ارزیابی محیطی استراتژیک

عنوان انگلیسی مقاله: Avoiding climate change uncertainties in Strategic Environmental Assessment ترجمه عنوان مقاله: جلوگیری از عدم قطعیت­ های تغییر اقلیم در ارزیابی ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله الگوی ثبت اختراع نانو در ارتباط با چرخه عمر محصول

ترجمه مقاله الگوی ثبت اختراع نانو در ارتباط با چرخه عمر محصول

عنوان انگلیسی مقاله: Nanopatenting patterns in relation to product life cycle ترجمه عنوان مقاله: الگوی ثبت اختراع نانو در ارتباط با چرخه عمر محصول $$$: فقط 16500 ...

ادامه مطلب
مقاله ترجمه شده کنترلگر غیر تهاجمی sEMG برای هدایت ربات برقی شبیه انسان

مقاله ترجمه شده کنترلگر غیر تهاجمی sEMG برای هدایت ربات برقی شبیه انسان

عنوان انگلیسی مقاله:  Noninvasive sEMG-based Control for Humanoid Robot Teleoperated Navigation ترجمه عنوان مقاله: شده کنترلگر غیر تهاجمی sEMG برای هدایت ربات برقی شبیه ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله راه‌حل مصالحۀ غیرجبرانی برای انتخاب صفحات دوقطبی الکترولیت پلیمر غشاء و فرآیندهای غشایی سلول سوختی (PEMFC) با استفاده از روش ELECTRE چهارم

ترجمه مقاله راه‌حل مصالحۀ غیرجبرانی برای انتخاب صفحات دوقطبی الکترولیت پلیمر غشاء و فرآیندهای غشایی سلول سوختی (PEMFC) با استفاده از روش ELECTRE چهارم

عنوان انگلیسی مقاله:  A non compensatory compromised solution for material selection of bipolar plates for polymer electrolyte membrane fuel cell (PEMFC) using ELECTRE IV ترجمه عنوان مقاله: راه‌حل ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله استراتژی ارتباطات غیر کلامی جهت بهبود توانمندی سیستم مکالمه تحقیق مقایسه ای

ترجمه مقاله استراتژی ارتباطات غیر کلامی جهت بهبود توانمندی سیستم مکالمه تحقیق مقایسه ای

عنوان انگلیسی مقاله: Non verbal communication strategies to improve robustness in dialogue systems: a comparative study ترجمه عنوان مقاله: استراتژی ارتباطات غیر کلامی جهت بهبود ...

ادامه مطلب
مقاله ترجمه شده مدل ERP برای انتخاب فروشنده در صنعت الکترونیک

مقاله ترجمه شده مدل ERP برای انتخاب فروشنده در صنعت الکترونیک

عنوان انگلیسی مقاله: An ERP model for supplier selection in electronics industry ترجمه عنوان مقاله: مدل سیستم برنامه ریزی منابع شرکت برای انتخاب فروشنده در صنعت ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله ارزیابی آموزش هواپیماهای نظامی از طریق فرآیند تصمیم گیری چند معیار، تصمیم گیری با منطق فازی مطالعه موردی: آکادمی نیروی هوایی اسپانیا

ترجمه مقاله ارزیابی آموزش هواپیماهای نظامی از طریق فرآیند تصمیم گیری چند معیار، تصمیم گیری با منطق فازی مطالعه موردی: آکادمی نیروی هوایی اسپانیا

عنوان انگلیسی مقاله: Evaluating military training aircrafts through the combination of multi-criteria decision making processes with fuzzy logic. A case study in the Spanish Air Force Academy ترجمه عنوان ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله صنایع غذایی بهینه سازی پارامترهای فراوری شکلات در اسیاب گلوله ای

ترجمه مقاله صنایع غذایی بهینه سازی پارامترهای فراوری شکلات در اسیاب گلوله ای

عنوان انگلیسی مقاله: Optimizing chocolate production through traceability: A review of the influence of farming practices on cocoa bean quality ترجمه عنوان مقاله: بهینه سازی پارامترهای ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله صنایع غذایی بهینه سازی تولید شکلات از طریق قابلیت ردیابی: بررسی تاثیر فعالیت های کشاورزی بر کیفیت دانه کاکائوک

ترجمه مقاله صنایع غذایی بهینه سازی تولید شکلات از طریق قابلیت ردیابی: بررسی تاثیر فعالیت های کشاورزی بر کیفیت دانه کاکائوک

عنوان انگلیسی مقاله: Optimizing chocolate production through traceability: A review of the influence of farming practices on cocoa bean quality ترجمه عنوان مقاله: بهینه سازی تولید شکلات از ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله مدیریت دانش: هزینه بیماری صرع با استفاده از یک نرم افزار مدیریت الکترونیکی

ترجمه مقاله مدیریت دانش: هزینه بیماری صرع با استفاده از یک نرم افزار مدیریت الکترونیکی

عنوان انگلیسی مقاله: Evaluation of costs of epilepsy using an electronic practice management software in Germany ترجمه عنوان مقاله: بررسی هزینه صرع با استفاده از یک نرم افزار ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله استفاده از نتایج تحقیق ملی برای برنامه ریزی استراتژیک و بهبود برنامه

ترجمه مقاله استفاده از نتایج تحقیق ملی برای برنامه ریزی استراتژیک و بهبود برنامه

عنوان انگلیسی مقاله: Applying national survey results for strategic planning and program improvement: The National Diabetes Education Program ترجمه عنوان مقاله: استفاده از نتایج تحقیق ملی ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید