عنوان پروپوزال: بررسی نقش واسطه جنسیت و سطوح سازمانی بر استرس و رضایت شغلی کارمندان مطالعه موردی کارمندان هتل درویشی مشهد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت دولتی و مدیریت گردشگری (منابع انسانی – رفتار سازمانی)

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

 مدل: دارد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 17 صفحه

 فرمت: Word

 قیمت: 14500 تومان

 

فهرست مطالب پروپوزال
بیان مسئله
پیشینه پژوهش
مدل مفهومی پژوهش
سوالات تحقیق
سوال اصلی
سوال های فرعی
اهداف تحقیق
هدف اصلی
اهداف فرعی
فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی
فرضیه های فرعی
روش تحقیق
جامعه و نمونه آماری
تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
روش و ابزار گردآوری داده ها
روش تحلیل داده ها
الف- آمار توصیفی
ب- آمار استنباطی
روش تجزیه و تحلیل داده
منابع همراه با مقاله بیس

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

بررسی نقش واسطه جنسیت و سطوح سازمانی بر استرس و رضایت شغلی کارمندان مطالعه موردی کارمندان هتل درویشی مشهد

مطالب مرتبط