عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و ترک سازمان تامین اجتماعی استان مازندران

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت دولتی و منابع انسانی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

 مدل: دارد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 25 صفحه

 فرمت: Word

 قیمت: 12500 تومان

 

فهرست مطالب پروپوزال
بیان مساله
ضرورت و اهمیت تحقیق
پیشینه تحقیق
الف-مطالعات داخلی
ب- مطالعات خارجی
سوالات تحقیق
سوالات اصلي
سوالات فرعي
اهداف تحقیق
اهداف اصلي
اهداف فرعی
هدف كاربردي
فرضیه های تحقیق
مدل مفهومی
تعریف واژگان
روش تحقیق
جامعه و نمونه آماری
تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
روش و ابزار گردآوری داده ها
روش تحلیل داده ها
ابزارتحلیل
منابع

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و ترک سازمان تامین اجتماعی استان مازندران

مطالب مرتبط