http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: بررسی اثرات رفتار فروش اخلاقی

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 15 سوال و 5 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

مدل پیشنهادی: دارد

منبع: دارد

 

توضیحات

پرسشنامه فروش اخلاقی

پرسشنامه فروش اخلاقی در سال2012 توسط لین و همکارانش جهت بررسی اثرات رفتار فروش اخلاقی طراحی گردیده است. پرسشنامه فوق متشکل از 5 مولفه (رفتارهای اخلاقی فروش، مزایای درک شده مشتری، رضایت مشتری، وفاداری به فروشنده، وفاداری به شرکت) و 15 سوال می باشد.

نمونه سوالات پرسشنامه

  • اگر نیاز به خرید بیشتری داشته باشم، این نماینده را به عنوان انتخاب اولم در نظر خواهم گرفت.
  • این نماینده فروش را به دوستانم توصیه می كنم حتی اگر شركت او تغییر كند.
  • اگر نماینده فروش من، شرکت را ترک كند. در سال های آینده کمتر از این شرکت خریداری كنم.
  • برای خرید بعدی ام ، این شرکت را به عنوان اولین انتخاب در نظر می گیرم.
  • این شرکت را به کسی که نظرم را بخواهد، توصیه می کنم.
  • دوستان و بستگانم را به خرید بیمه نامه از این شركت تشویق می كنم.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com