پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: علاقه مصرف کننده به برند

فرمت: Word

?تعداد سوال: 6 سوال و یک مولفه (علاقه به برند) می باشد.

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

پروپوزال پرسشنامه: دانلود

منبع: دارد

 

توضیحات

علاقه برند

پرسشنامه علاقه به برند ژو: علاقه به برند نشان دهنده یک احساس مشتاق و مثبت نسبت به یک برند تجاری است که با تعامل خوش بین مصرف کننده و نام تجاری ایجاد می شود. آلبرت و همکاران (2008) مفهوم “علاقه” را بین حوزه های بین فردی و محصول گسترش داد و اظهار داشت که “علاقه” مردم به یک برند مشابه اعلام تعهد آنها به نام تجاری در زمینه محصولات است. با توجه به تعاریف فوق، باترا و همکاران (2012) علاقه به برند را اشتیاق عاطفی، دلبستگی و تعهد مصرف کنندگان به یک نام تجاری توصیف کرد و این امر به دلیل رابطه طولانی مدت بین مصرف کننده و نام تجاری ایجاد می شود. رابطه علاقه به نام تجاری عمیق و پایدار است و با اشتیاق و وابستگی مصرف کنندگان به برندهای خاص رابطه مثبت دارد.

علاقه به برند برای توضیح پیش بینی رفتارهای پس از مصرف مطلوب مصرف کنندگان راضی، یک ساختار توضیحی قدرتمندتر تلقی می شود. به عنوان مثال ، مشتریانی که یک برند خاص را دوست دارند، مایل به پرداخت هزینه بیشتر برای محصولات آن هستند و علاقه مند به جمع آوری، به اشتراک گذاری و توصیه برند یا محصولات آن هستند. این مشتریان نام تجاری را غیرقابل جایگزین می دانند و احساس می كنند كه “برندی از دست رفته است” وقتی برند در دسترس نباشد.

پروژه های مشابه پرسشنامه علاقه به برند ژو

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

سفارش پرسشنامه پایان نامه

مطالب مرتبط