پرسشنامه تداعی نام تجاری هدف پرسشنامه: تداعی برند

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت: Word

?تعداد سوال: 9 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email