عنوان انگلیسی پایان نامه:

THE INFLUENCE OF VALUES AND ATTITUDES ON GREEN CONSUMER BEHAVIORAL INTENTIONS: AN EMPIRICAL EXAMINATION OF THREE GREEN PRODUCTS

عنوان فارسی پایان نامه: تاثیر ارزش ها و نگرش ها در نیات رفتاری مصرف کننده سبز: مطالعه موردی سه محصول سبز

سال انتشار: 2014 تومان

رشته: بازاریابی

مقطع: کارشناسی ارشد

تعداد صفحات: 210 صفحه

نوع فایل: pdf

دانلود پایان نامه انگلیسی

چکیده پایان نامه

Extant literature and consumer surveys have signified the rise in demand for environment-friendly products. Hospitality environment-related literature revealed a gap in regards to understanding the deeper facets of consumer behavior. There is an apparent shortage of studies incorporating general values and general attitudes as predictors of specific behavior or behavioral intentions for different green products. Research has also not been very forthcoming in analyzing the influence of egoistic values and status-related motives on green product patronage – an area touted to deliver major implications for marketers and practitioners. This study addresses these aforementioned inadequacies by developing a conceptual framework that seeks to understand consumers’ behavioral intentions in regards to three green products – the green hotel, organic wine, and an environment-friendly car. Based on Schwartz’s Values theory, using Stern’s nomenclature, in conjugation with value-attitude-hierarchy and green signaling theory, I seek to analyze the values and attitudes that influence consumers’ green vi product purchase intention, willingness to pay a premium, and willingness to sacrifice. The study empirically tested the influence of biospheric, altruistic, and egoistic values on behavioral intentions related to the three green products.

مدل پایان نامه

مدل مفهومی هتل سبز

http://modir3-3.ir/thesis-enghlish/thesis-model/%D9%85%D8%AF%D9%84%20%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D9%87%D8%AA%D9%84%20%D8%B3%D8%A8%D8%B2.PNG

منبع: (IMRAN RAHMAN,2014)