جهت دانلود مقاله بیس موضوعات بر روی آن کلیک نمایید

pageموضوعانتشارRow
1

روش تحقیق مدیریت سود IPO: مطالعه موردی مورد Guirenniao

201620
2

کیفیت سود شرکت های IPO مالزی: اثر ارائه اشتراک به توقف و مالکیت نهادی

201610
3

آیا کیفیت سود مهم است؟ شواهدی از یک محیط نیمه تجربی

201612
4

رابطه بین تمرکز مالکیت سهام و کیفیت سود: شواهد از برزیل

201613
5

کیفیت افشا و مدیریت سود: شواهدی از اردن

201629
6

اثر مشترک امنیت سرمایه گذار، IFRS و کیفیت سود بر هزینه سرمایه: یک مطالعه بین المللی

2016
61
7

اثر معیارهای کیفیت سود در هزینه آژانس: (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

20169
8

حکومت داری و کیفیت سود

201630
9

کیفیت سود و مشخصه های حسابرسی در مالکیت بازار کنسانتره

201640
10

پیامدهای اجزای سود نقدی در سود و تداوم بازده سهام

201653
11

کیفیت سود و هزینه بدهی: شواهد از شرکت های خصوصی پرتغالی

201632
12

پنهان کاری و تاثیر اجباری تصویب IFRS در کیفیت سود در اروپا

201658