ویژگی های سیستم های پرداخت

عوامل متعددی در موفقیت یا عدم موفقیت سیستم های پرداخت نقش دارند اما تمامی آنها به دلیل ماهیت فنی سیستم های پرداخت نیست. همانطور كه قبلاً ذكر شد، مقبولیت سیستم مورد نظر كاربر به بسیاری از موضوعات بستگی دارد برای مثال می توان به نحوه انتخاب مشتری، اولویت ها، تبلیغات، شرایط بازار و …اشاره نمود. بنابراین موضوعات مختلفی را می توان در تحقیقات و مطالعات مربوط به سیستم های پرداخت پیدا نمود برای مثال: Longdon and et al (2000) ، Lynch & Lundquist (1996) ، Wayner(1997) ، Medvinsky & Neuman در كتاب خود به امنیت، قابلیت اتكا[1]، قابلیت تبدیل[2]، كارایی، ردگیری و …اشاره نموده اند.

البته ذكر این نكته مهم است كه تمامی افراد اكثراً مسائل تكنیكی سیستم های پرداخت الكترونیك را مدنظر قرار داده اند. در این مطالعه مواردی در نظر گرفته شده اند كه از لحاظ كاربر مهم بوده و با كاربران مرتبط است. ویژگی هایی كه در این مطالعه به آن اشاره می شود برای ارزیابی سیستم های پرداخت مورد استفاده قرار می گیرند:

_ گمنامی[3]: این ویژگی بیانگر خواسته های كاربر مبنی بر حفظ اطلاعات شخصی و خصوصی و هویت وی می باشد.

_ قابلیت كاربرد[4]: ارزش افزوده مكانیزم های پرداخت به میزان مفید بودن این سیستم ها در خرید بستگی دارد. قابلیت كاربرد (یا مقبولیت[5]) كه در بسیاری از مراجع از این واژه استفاده نموده اند در سیستم پرداخت تا انجا تعریف مشخصی دارد كه در زمان فروش آن لاین برای عمل پرداخت مناسب باشد.

_ تایید[6]: در ادبیات شیوه تایید به معنای نحوه كنترل اعتبار معامله می باشد. شیوه تایید به دو صورت آن لاین و غیر آن لاین صورت می گیرد. تایید غیر آن لاین به این معناست كه كاربران در زمانیكه به شبكه وصل نمی باشند می توانند بدون حضور طرف سوم (واسطه انجام معامله) پول مورد نظر را مبادله نمایند.

_ قابلیت تبدیل[7]: كاربران در حالت طبیعی از مكانیزمی استفاده می نمایند كه در زمان پرداخت بتوانند جوابگوی نیاز آنها باشد.

_ كارایی[8]: سیستمی كه از كارایی لازم برخوردار باشد باید توانایی پردازش پرداخت های اندك و خرد را داشته باشد، بدون آنكه عملكرد آن متحمل كاستی و هزینه گردد (Maxemchuk and paul and Law,1994)

_ قابلیت تعامل[9]: در صورتیكه سیستم پرداخت تنها به یك شركت وابسته نباشد این سیستم، یك سیستم متعامل می باشد كه به سایر بخش های ذینفع نیز اجازه و امكان اتصال را می دهد. با استفاده از استانداردهای باز و جامع برای پروتكلها و زیرساخت های انتقال داده می توان به این هدف رسید.

_ چند واحد پولی[10]: در میان كشورهای مختلف، پرداخت های كارا و موثر، زمانی وجود خواهد داشت كه سیستم های ممربوط به آن توانایی پردازش چندین واحد پولی را داشته باشند.

_ قابلیت اعتماد[11]: به طور طبیعی كاربران و محیط تجاری سیستم هایی را می پذیرند كه از قابلیت اتكا و اعتماد بالایی برخوردار باشد زیرا انجام خدمات و روال كاری واحدهای تجاری به دسترسی آسان و عملیات موفق زیرساخت های پرداخت بستگی دارد (Medvinsky and Neuman,1993,1995)

_ توانایی رشد[12]: با توجه به افزایش استفاده تجاری از اینترنت، تقاضا برای استفاده از زیر ساخت های پرداخت نیز روبه افزایش است. زیرساخت های پرداخت باید از قابلیت رشد برخوردار بوده و كاربران و فروشگاه های جدید را در خود بپذیرد. (Medvinsky and Neuman,1993)

_ امنیت: یكی از مهمترین مواردی كه در سیستم های پرداختة به كرات مورد بررسی قرار گرفته است، امنیت می باشد (Caum,1997)

_ قابلیت ردگیری[13]: قابلیت ردگیری مشخص می نماید كه چگونه می توان در یك جریان پرداخت الكترونیك و خرید آن لاین، گردش پول و منابع وجوه پرداخت شده را ردگیری نمود.

_ اطمینان[14]: توجه به مواردی كه در قسمت های قبل به آن اشاره شد و پیاده سازی آنها با شكل مناسب، به جلب اعتماد و اطمینان مطلوبی منجر خواهد شد (Wayner,2003)

_ قابلیت استفاده[15]: پرداخت آن لاین مساله پیچیده و مبهم نبوده و معمولاً به شیوه ای آسان و قابل اجرا صورت می گیرد (Guttrnann,2003,p.89) الزاماتی كه در مورد سیستم پرداخت الكترونیك مورد بحث قرار گرفت برای استفاده از آن می باشد (Lynch & Lundquist,1996).

 

[1]. Reliability
[2]. Convertibility
[3]. Anonymity, Privacy
[4]. Applicability
[5]. Acceptability
[6]. Authorization
[7]. Convertibility
[8]. Efficiency
[9]. Interoperability
[10]. Multi-Currency
[11]. Reliability
[12]. Scalability
[13]. Traceability and Linkability
[14]. Trust
[15]. Usability