تعریف تجارت الکترونیک

از تجارت الکترونیکی، تعاریف متعددی شده است که اغلب آنها مبتنی بر تجارب گذشته در استفاده از تجارت الکترونی+کی بوده است. انجمن اینترنت امریکا: تجارت الکترونیکی را به عنوان یک رسانه جدید که روابط را در دنیای کسب و کار تغییر می دهد، کسب و کار و مصرف کننده را به هم لینک می کند و کسب و کار جدید می سازد، تعریف کرده است.

توربان: تجارت الکترونیکی یک مفهوم در حال رشد است که فرآیندخرید، فروش یا مبادله محصولات، خدمات واطلاعات را از طریق شبکه های کامپیوتری، از جمله اینترنت، توصیف می­ کند. انجمن © دانشگاهی کسب و کار AACSB تجارت الکترونیکی را هر نوع تعامل کاملی که در سطح شبکه کامپیوتری اتفاق بیفتد، که شامل انتقال مالکیت و یا استفاده درست از خدمات و سرویسها است ، تعریف کرده است.[7]

ویژگی ها و فواید تجارت الکترونیکی

هر فناوری پیشرفته باعث ایجاد تهدید ها و فرصت های جدیدی برای سازمانها می شود. تغییر در فناوری، موجب تغییر در قانونمندی های بازرگانی شرکتها و متحول ساختن سیستمهای سازمانی و اجتماعی می گردد. تجارت الکترونیک در سه پارامتر سرعت، دقت و هزینه فعالیتها می تواند تاثیر بگذارد.

تکنولوژی اطلاعات می تواند پنج مزیت عمده ایجاد کند: ارزان تر (تولید خروجی ها ی مشابه با هزینه کمتر)، بیشتر (تولید خروجی های بیشتر و با هزینه مشابه)، سریع تر (تولید خروجی های مشابه با همان هزینه در زمان کمتر)، بهتر (تولید خروجی های مشابه با همان هزینه و همان زمان ولی با استانداردهای کیفیتی بالا)، و برای اولین بار (تولید خروجی های جدید )[7]

 حجم تجارت الکترونیک و سرعت گسترش آن

رشد سریع و روزافزون تجارت الکترونیکی در کشورهای پیشرفته و مزیتهای رقابتی حاصل از آن و نقش مهم آن در ایجاد اشتغال و رشد تولید در کشورها نشان دهنده آن است که آن کشورها در سیاست های جاری و بازرگانی خود تجدید نظر اساسی به عمل آوردند.

پیش بینی می شود ارزش تجارت الکترونیکی از 354 میلیارد دلار در سال 2001 بالغ بر 100 تریلیون دلار در سال 2005 برسد. همچنین بر اساس آمار منتشره تجارت الکترونیکی آمریکا در سال 2002 بالغ بر 6/1 هزار میلیارد دلار بوده است که پیشبینی می شود در سال 2006 به 1/7 هزار میلیارد دلار برسد. تجارت الکترونیکی مالزی در سال 2002 معادل 7/13 میلیارد دلار بوده که پیش بینی می شود در سال 2006 به بیش از 158 میلیارد دلار برسد.بدیهی است که رسیدن به چنین حجم های دلاری در تجارت الکترونیکی بر اساس برنامه ریزی و استفاده از فرصتهای تجارت امکان پذیر خواهد بود

شرکتهایی مانند Yahoo و  Ebayو Amazon و دیگران در مدت کوتاهی توانسته اند ارزش بسیاری را کسب کنند. آمار نشان می دهند که طی 5 سال آخر قرن گذشته ارزش برخی از این شرکتها بیش از 200 برابر شده است.[8]