دستورالعمل حسابداری تولید گازهای گلخانه ­ای

دستورالعمل اصلی حسابداری تولید گازهای گلخانه ­ای معمولاً شامل این پنج مرحله است:

1) شناسایی مرز مکانی و زمانی تولید گازهای گلخانه ­ای. به طور خاص، در این مطالعه موردی از تولید گازهای گلخانه­ ای 28 کشور عضو اتحادیه اروپا از سال 1991 تا 2012 استفاده شده است. دلیل انتخاب 28 کشور عضو اتحادیه اروپا جایگاه مهم آن­ها در کاهش تولید گازهای گلخانه­ ای و شباهت­ های سیاسی و اقتصادی بین این کشورها بوده است.

2) طراحی یک چارچوب حسابداری یکپارچه برای تولید گازهای گلخانه ­ای به منظور تسهیل مقایسه میان کشورهای مختلف. برای این کار به چارچوب حسابداری (بالا به پایین یا پایین به بالا)؛ متدولوژی (برآورد موجودی، ورودی – خروجی یا سایر مدل­ ها)؛ و نحوه ارزیابی تفاوت بین بخش­ ها و گازهای گلخانه ­ای توجه می ­شود. در این مطالعه با استفاده از روش برآورد موجودی مجمع بین ­المللی تغییر اقلیم (IPCC) از چارچوبی پایین به بالا استفاده شده است تا سهم بخش­ های مختلف در مجموع تولید گازهای گلخانه­ ای نیز مشخص شود.

3) ایجاد موجودی آلاینده­ ها. در اینجا بخش ­ها، فرآیندهای درون آن بخش­ ها، و ضریب آلایندگی هر یک از گازهای گلخانه ­ای توضیح داده می­ شود. در این پژوهش، مطابق با دستورالعمل­ های IPCC در مورد موجودی­ ملی گازهای گلخانه­ ای، موجودی آلاینده ­ها از شش نوع گاز گلخانه ­ای تشکیل شده است (CO2، CH4،N2O، هیدروفلوروکربن­ ها، پرفلوروکربن­ ها و SF6) که در شش بخش (انرژی، فرآیندهای صنعتی (IP)، استفاده از حلّال­ ها و سایر محصولات، کشاورزی، کاربری زمین، تغییر کاربری زمین و جنگل­داری (LULUCF) و پسماند) تولید می ­شود.

4) گردآوری و یکسان­ سازی داده ­ها. داده­ های این مطالعه از گزارش موجودی ملی و گزارش مشترک سال­ های 1990 تا 2012 (که در آوریل سال 2013 و تحت معاهده چارچوب سازمان ملل در مورد تغییر اقلیم (UNFCCC) و پیمان کیوتو منتشر شده است) استخراج شده است. برای ارائه داده­ های تفصیلی درباره تولید گازهای گلخانه ­ای و کاهش تولید در دوره مطالعه­ شده، بیش از 70 جدول از این منابع استخراج شده است.

5) تحلیل مشخصات سالانه تولید گازهای گلخانه ­ای و روند آن­ها در طول زمان. از ترکیب سهم هر بخش در تولید گازهای گلخانه ­ای هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در یک زمان خاص به عنوان متغیر جانشین مشخصات ایستای آلاینده استفاده شد. از تغییر عملکرد نسبی کشورهای مختلف از نظر تولید گازهای گلخانه­ ای در طول سال­ های 1991 تا 2012 به عنوان متغیر جانشین مشخصات پویای آلاینده استفاده شد.