برای دریافت کتاب مورد نظر بر روی آن کلیک نمایید

ردیفعنوان کتابقیمت
1

رفتار سازمانی پیشرفته رابینز

رایـــــگان
2

رفتار سازمانی مورهد گریفن

رایـــــگان
3

رفتار سازمانی برومند

رایـــــگان
4

تئوری مدیریت الوانی

رایـــــگان
5

تئوری مدیریت صفرزاده

رایـــــگان
6

اصول مدیریت دکتر علی رضاییان

رایـــــگان
7

آمار و کاربرد در مدیریت

رایـــــگان
8

تحقیق در عملیات پیشرفته

رایـــــگان
9

مدیریت منابع انسانی

رایـــــگان
10

مبانی مدیریت منابع انسانی گری دسلر

رایـــــگان
11

مدیریت استراتژیک فر آر دیوید

رایـــــگان
12

مدیریت در بازار کاتلر

رایـــــگان
13

یادداشت های سخنرانی سیستم های اطلاعات و سازمان

5500
14

کتاب الکترونیکی رقابت استراتژیک ایران و آمریکا: ترکیه و قفقاز جنوبی

11000

 

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

 

سفارش مشاوره پایان نامه

پشتیبانی مدیر123