در فتوگرافیک زیر به فعالیت و نفوذ شرکت علی بابا در انگلستان پرداخته می شود. جهت مشاهد در اندازه برزگ بر روی تصویر کلیک نمایید.

http://modir3-3.ir/S_M/mataleb/Alibaba-england2.png

شرکت علی بابا بزرگترین بازار B2B جهان

در حال حاضر بیش از 1 میلیون نفر در انگلستان از علی بابا استفاده می نمایند. این روند از سال 2006 تا 2011 روز به روز در حال افزایش است.

جهت دریافت پروژه  مدیریت استراتژیک علی بابا بر روی تصویر زیر کلیک نمایید

مدیریت استراتژیک شرکت علی بابا