عنوان سمینار: بررسی توسعه مدل کسب و کار در صنعت تلکو با رویکرد مورفولوژی

رشتهرشته تحصیلی: تجارت الکترونیک

مقطع مقطع: ارشد

تعداد صفحه تعداد صفحات: 44 صفحه

فرمت: Word

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب سمینار بررسی توسعه مدل کسب و کار در صنعت تلکو با رویکرد مورفولوژی

 • مقدمه
 • مدل کسب و کار
 • تعریف مدل کسب و کار
 • جدول(2- 1): یک مدل کسب و کار چیست؟
 • چارچوب مدل کسب و کار اولیه ایتامی و نیشینو
 • شکل (2-1) چارچوب مدل کسب و کار اولیه ایتامی و نیشینو
 • طراحی مدل کسب و کار با رویکرد سیستم فعالیت
 • جدول (2-2): چارچوب طراحی یک سیستم فعالیت
 • چارچوب مدل کسب و کار جانسون، کریستنسن و کاگرمن
 • شکل (2-2): چارچوب مدل کسب و کار جانسون
 • گزاره ارزش مشتری
 • فرمول سود
 • منابع کلیدی
 • فرآیند های کلیدی
 • مدل کسب و کار اوستروالدر
 • شکل (2-3): مدل کسب و کار اوستروالدر
 • جدول (2-3): مدل کسب و کار اوستروالدر
 • چارچوب مدل کسب و کار اپلگیت  و همکاران
 • شکل (2-4) : چارچوب مدل کسب و کار اپلگیت و همکاران
 • مفهوم کسب و کار
 • تحلیل استراتژی
 • تحلیل مشتریان
 • ارزیابی شبکه کسب و کار
 • تحلیل قابلیت ها
 • تحلیل ارزش خلق شده برای تمام ذینفعان
 • اجزای مدل کسب و کار
 • جدول (2-4): سوالات مرتبط با ارزش پیشنهادی
 • جدول (2-5): اجزای مدل کسب و کار
 • مفهوم اجزای مدل کسب و کار در ادبیات مدل کسب و کار و مسئولیت اجتماعی سازمان
 • جدول (2-6): اجزای مدل کسب و کار در ادبیات مدل کسب و کار و ادبیات CSR
 • گزاره ارزش 
 • شکل (2-4): سیستم انتقال ارزش مکنزی به نقل از لنینگ و مایکلز
 • تمایز محصول
 • مدل کسب و کار و مشتری
 • دلايل شكست يك كسب و كار:
 • نحوه طراحی مدل کسب و کار
 • اهمیت مدل کسب و کار
 • علل ناکارآمدي مدل هاي کسب و کار
 • تعریف مورفولوژی
 • پیشینه پژوهش
 • منابع

توضیحات

تعریف مدل کسب و کار

با اتکا به تحقیقاتی که در زمینه فلسفه و تاریخ علم انجام شده است این سوال اساسی به ذهن می رسد که “آیا مدل های کسب و کار سودمند؟” (فولر و مورگان، 2010، 160). از آنجایی که سازمان ها گسترش یافته و ارتباطات آنها بسیار مهم تر از قبل است و تولید محصولات به تنهایی تضمین کننده موفقیت نخواهد بود، یک واحد تحلیلی و عملی جدیدی باید ایجاد شود که این واحد تحلیلی و عملی مدل کسب و کار نامیده می شود (گرف، 2005، 321).. یک مدل کسب و کار مفهومی سودمند جهت درک و دسته بندی عملیات های سازمان است (پلنلز و ویوز، 2010، 411).

مدل های کسب و کار را نمی توان مدل های علمی یا قیاسی و یا دستورالعمل نامید بلکه ممکن است یک مدل کسب و کار هر یک از این نقش ها را به تنهایی و یا همه ی آنها را همزمان با هم ایفا کند که این بستگی به نوع سازمان و اهداف آن دارد (فولر و مورگان، 2010، 160).

پروژه سمینار (ادبیات نظری و پیشینه تحقیق) ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQMپشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png