ادبیات نظری آمیخته بازاریابی سبزعنوان ادبیات نظری (سمینار): آمیخته بازاریابی سبز

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.pngرشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 56 صفحه

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت: Word

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب ادبیات نظری

 • مقدمه
 • مسئولیت اجتماعی سازمان
 • بازاریابی زیست محیطی
 • جدول (2-1): تفاوت های بازاریابی سبز و سنتی (نخعی و خیری، 1391: 108).
 • تاریخچه بازاریابی زیست محیطی
 • مصرف سبز
 • مصرف کننده سبز
 • اهمیت بازاریابی سبز
 • دلایل سبز بودن
 • فرآیند سبز شدن
 • عوامل اثر گذار روی مصرف سبز
 • ابزارهای بازاریابی سبز
 • برچسب گذاری اکولوژیک
 • نام و نشان گذاری اکولوژیک
 • تبلیغات محیطی
 • استراتژی بازاریابی زیست محیطی
 • بازاریابی سبز: مسیری رو به پایداری
 • آمیخته بازاریابی سبز
 • جدول (2-2): معیارهای محصول سبز
 • تبلیغ سبز
 • جدول (2-3): معیارهای تبلیغ سبز
 • جدول (2-4): معیارهای قیمت سبز
 • جدول (2-5): معیارهای توزیع سبز
 • مفهوم وفاداری مشتری
 • تاریخچه وفاداری
 • مزایای وفاداری مشتری
 • معیارهای تشخیص وفاداری مشتری
 • مراحل توسعه وفاداری
 • شکل (2-1): مدل وفاداری الیور (1997)
 • رویکردهای وفاداری
 • شکل (2-2): چهار حالت وفاداری
 • عوامل تاثیرگذار بر وفاداری مشتری
 • شاخص های سنجش وفاداری مشتریان
 • برنامه وفاداری
 • پیشینه پژوهش
 • پیشینه خارجی پژوهش
 • پیشینه داخلی پژوهش
 • منابع

توضیحات

تاریخچه بازاریابی زیست محیطی

بازاریابی زیست محیطی اولین بار در اواخر سال 1970 توسط انجمن بازاریابی آمریکا (AMA)، معرفی شد.اولین کارگاه در ارتباط با بازاریابی زیست محیطی در سال 1975 برگزار شد، که منجر به نگارش کتابی برای اولین بار در مورد این موضوع با عنوان «بازاریابی اکولوژیک توسط کینر هینون در سال 1976 شد.آلمان اولین کشور عضو اکو بوده است که اقدام به زدن برچسب بر روی محصولات سازگار با محیط زیست در سال 1978نموده است.

از دهه 1960 جنبش زیست محیطی فعالتر شد و سازمان ها را بر آن داشت تا به دنبال ساختن چهره­ای سبز از خود باشند. اولین روز زمین در سال 1970 بسیاری شركت ها را تشویق كرد تا به دنبال تبلیغاتی باشند كه آنها را حامی زمین و محیط زیست نشان می­دهد و تا آنجا پیش رفت كه 200 میلیون دلار صرف تبلیغات سبز شركتها شد. این رقم 8 برابر بودجه­ای است كه صرف تحقیقات درباره كاهش جمعیت می ­شده است.

بازاریابی زیست محیطی

امروزه مسائل محیطی و حفظ محیط زیست یکی از مهمترین معیارهایی است که مصرف کنندگان هنگام خرید آن را مدنظر قرار می­دهند. مسئله حفظ محیط زیست باعث شده است که مصرف کنندگان درباره محصولاتی که میخرند بازاندیشی کنند. بسیاری از مصرف کنندگان این آمادگی را دارند که برای حمایت واقعی از محیط زیست برای محصولاتی که استانداردهای محیطی را رعایت می­کنند مبلغ بیشتری پرداخت کنند.

لذا با توجه به اینکه مسائل محیطی و اجتماعی امروزه برای مشتریان اهمیت بالایی دارند، رعایت مسائل زیست محیطی در فعالیت­های بازاریابی باعث ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت خواهد شد و از این طریق شرکت­ها می­توانند به ایجاد یک پایگاه خوب در بازار دست یابند. موضع سازی مناسب زمانی شروع می­شود که شرکت آنچه عرضه می کنند نسبت به شرکت های رقیب تفاوت واقعی داشته باشند و بدین وسیله برای مشتریان ارزش آفرینی می­کنند (کاتلر و آرمسترانگ، 2008: 365).

 

پروژه سمینار (ادبیات نظری و پیشینه تحقیق) ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM

 

مطالب مرتبط