:اهداف، سوالات، فرضيات پروپوزال

راهنمای فرضیه نویسی پروپوزال

اولین سوالی که برای دانشجویان در هنگام پروپوزال نویسی صورت می گیرد این است که چگونه و از کجا شروع کنم و چطور فرضیات، اهداف و سوالات پروپوزال رو طراحی کنیم؟ اینجا ما بدون هیچ توضیحات اضافه ای به این امر خواهیم پرداخت.

اهداف یک پروژه تحقیقاتی خلاصه آنچه كه باید با انجام مطالعه به آن برسیم را بیان می كند.

هدف كلی پروپوزال

اهداف، سوالات، فرضيات پروپوزال: آنچه را كه مطالعه به طور كلی به آن دست خواهد یافت، هدف كلی می‌گویند.

هدف كلی در واقع همان عنوان مطالعه است با این تفاوت كه با لغت های قابل اندازه‌ گیری مثل «تعیین یا شناخت» كه معنی و كاربرد دقیق و واضح تری دارند، شروع می شود.

مثال: عنوان موضوع: بررسی رابطه بین توانمندسازی، خودکار آمدی و عملکرد شغلی در کارکنان اداره تعاون

6 ویژگی اهداف پژوهش

 • واقع بينانه باشند
 • دقيق، روشن، رسا و قابل فهم باشند.
 • بايد اهدافتان هم جهت با اين مسئله باشد.
 • نوشتن اهداف پراکنده و نامربوط کاملاً اشتباه است.
 • زمان و مکان در آن ذکر شود.
 • استفاده از افعالی مانند تعيين كردن، مقايسه كردن، اثبات نمودن، محاسبه كردن، شرح دادن

هدف كلی چیست و چگونه باید نوشته شود؟

اين قسمت تقريباً معادل عنوان و بسيار شبيه آن است يعني ارتباط بسيار نزديکي با موضوع پژوهش دارد. گاهي دقیقاً تکرار عنوان می باشد.
معمولا بايد در هدف كلي زمان و مكان ذكر شود. (چه در عنوان ذكر شده باشد چه نشده باشد) بهتر است هدف کلی و اهداف جزیی با کلمات قابل سنجش مانند ”تعیین“ و یا ”مقایسه“ شروع شود. اگرچه به نظر برخي اساتيد اين الزامي نيست. این مورد درباره عنوان تحقیق الزامی نیست.

 • هدفي است كه طرح در انتها بدنبال دستيابي به آن است.
 • اين هدف بايد با انجام طرح قابل حصول باشد.
 • نشان می دهد که در انتهای تحقیق به چه نقطه ای خواهیم رسید.
 • هدف کلی تحقیق خود را به گونه ای بنویسیم که قابل سنجش و ارزیابی باشد.

مانند بررسی رابطه بین توانمندسازی، خودکار آمدی و عملکرد شغلی در کارکنان 1395

اهداف اختصاصی (ویژه یا جزیی)

این اهداف باید واقع‌ بینانه مطرح شود و به آنچه كه مطالعه برای حل آن طرح‌ ریزی شده متمركز باشند.

اهداف جزئی در واقع اهداف جزيي گام به گام راه رسيدن به هدف کلي را مشخص مي کند. به عبارت ديگر پژوهشگر بايد اطلاعات جزيي تر را جمع آوري کند تا با استفاده از نتايج حاصل از آنها به هدف کلي برسد. مراحل رسیدن به هدف کلی را روشن می کنند. یعنی بیان می کند که چه قدمهایی باید برداشته شود تا به هدف کلی برسیم.

 • جزئی از هدف كلی هستند.
 • محقق را به طراحی روش تحقیق و نحوه گرد آوری سوق می دهند.
 • تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌ ها را مشخص خواهند نمود.

هدف جزئی: نباید از قالب هدف كلی خارج شد و باید به جنبه‌ های اساسی مطالعه محدود باشد.

در اهداف جزئی هم باید از افعالی نظیر تعیین كردن، مقایسه‌ كردن، اثبات‌ كردن، محاسبه‌ كردن و برقرار كردن استفاده كرد و از به كارگیری افعال مبهم نظیر فهمیدن، مطالعه كردن و اذعان كردن دوری نمود.  

مثال: در مورد مطالعه عملکرد كه در هدف كلی مطرح شد، تعدادی از اهداف جزئی (اختصاصی) را می‌توان چنین بیان كرد.

بررسی رابطه مولفه های متغیرهای تحقیق

 نكته: در اهداف جزئی (اختصاصی) معمولاً چندین هدف با توجه به نوع مطالعه مطرح می شوند.

اهداف كاربردی:  معمولاً در بعضی از مطالعات هدف دیگری تحت عنوان هدف كاربردی نیز وجود دارد كه در آن نحوه به كارگیری نتایج حاصل از بررسی تحقیقات را مشخص می كند و ساختار مشخصی ندارد. معمولا در مطالعات كاربردي هدفي در مورد به كار گيري نتايج نوشته می شود. هدف کاربردي در واقع کاربرد عملي طرح تحقيقاتي انجام شده است.

 

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

 

سفارش مشاوره پایان نامه

پشتیبانی مدیر123

مطالب مرتبط