عنوان ادبیات نظری: برسی تبلیغات دهان به دهان در شکل گیری نگرش به برند

رشتهرشته تحصیلی: مدیریت

مقطع مقطع: ارشد

تعداد صفحه تعداد صفحات: 42 صفحه

 فرمت: Word

 

فهرست مطالب

ادبیات موضوعی: برسی تبلیغات دهان به دهان در شکل گیری نگرش به برند

 • مقدمه
 • بخش اول: اطلاعات
 • مفهوم اطلاعات
 • فناوری اطلاعات
 • فلسفه فناوری
 • فلسفه اطلاعات
 • ماهیت فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • بخش دوم: برند
 • تعریف برند
 • تاریخچه برند
 • ارتباط تاریخی محصول و نشان تجاری
 • مشخصه اول: هویت و نشانه
 • مشخصه دوم: مالکیت
 • مشخصه سوم: تمایز
 • مشخصه چهارم: ویژگی و برتری
 • شناخت برند
 • آگاهی از برند
 • فراخوانی برند
 • موقعیت برند
 • عملکرد برند
 • عوامل موثر بر برند و برند سازی
 • حمایت
 • چارچوب تئوریک
 • تناسب
 • شخصیت تأییدکننده
 • شخصیت برند
 • ساختار شخصیت برند
 • پیشینه های شخصیت برند
 • نگرش نسبت به حامی
 • میل به خرید
 • میزان درگیری یا سهم محصول
 • ارزش ویژه برند
 • به کار گیری ارزش ویژه برند
 • ابعاد ارزش ویژه برند
 • برند داخلی
 • بخش سوم: تبلیغات دهان به دهان
 • تبلیغات دهان به دهان
 • اهمیت تبلیغات دهان به دهان
 • اهداف تبلیغات دهان به دهان
 • مزایای تبلیغات دهان به دهان
 • اصول تبلیغات دهان به دهان
 • مشکلات تبلیغات دهان به دهان
 • بخش چهارم: پیشینه تحقیق
 • پیشینه تحقیق داخلی
 • پیشینه تحقیق خارجی
 • منابع

توضیحات

اهمیت تبلیغات دهان به دهان

در یک بازار سالم از نظر عرضه و تقاضا، تولید کننده پس از یک دوره بررسی و مطالعه روی خواسته های یک جامعه، تولید محصولی را آغاز می کند. آن گاه آن محصول را با دقت، با سلیقه و نیاز مشتری سازگار می کند و در عین حال می کوشد که محصول او نسبت به تولیدات رقبا امتیازی محسوس داشته باشد تا مشتری به انتخاب آن دست بزند.امروزه سلیقه و نیاز مشتری، به دلیل کثرت و  تنوع مصرف به فرایندی پیچیده و نا استوار مبدل شده است.

به همین دلیل دانش تبلیغات و بازاریابی نیز بیش از گذشته، حساس تر و پیچیده تر شده است. نظر و سلیقه مشتری، هدف نهایی تولید  می باشد. این سلیقه بر اثر سال ها کار و تجدید نظر در تولید محصول بروز می کند و در عین حال بسیار شکننده است.زیرا خریدار کسی است که هم قدرت انتخاب و هم اختیار نخریدن دارد تولید کننده باید محصول خود را به او بشناساند. تبلیغ، سلیقه او را برمی انگیزاند. ترغیب، او را متقاعد می کند که محصول تولید شده مطابق نیاز وسلیقه اوست و سرانجام کاری میکند که جز محصول او، مشتری تولید رقبا را برنگزیند. ( حیدرزاده،1382، ص62)

پروژه سمینار (ادبیات نظری و پیشینه تحقیق) ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQMپشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png