عنوان انگلیسی مقاله:

Key managerlal competencies and competency models in industrlal enterprises

ترجمه عنوان مقاله: شایستگی های مدیریتی کلیدی و مدل های شایستگی در شرکت های صنعتی

$$$: 9500 تومان

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 4 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 11 صفحه

منبع: International article

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست ترجمه
 • مقدمه
 • تفاوت های شایستگی های مدیریتی
 • تعریف خلاصه ای از شایستگی های مدیریتی
 • میزان شایستگی های مدیریتی
 • طبقه بندی شایستگی های مدیریتی
 • مدل های شایستگی
 • تعریف محدوده پروژه و گروه هدف
 • انتخاب یک رویکرد
 • گردآوری تیم پروژه
 • شناسایی سطوح مختلف عملکردی در یک موقعیت خاص
 • جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها
 • تایید مدل شایستگی
 • نتیجه گیری
 • منابع

چکیده مقاله

چکیده

هدف این مقاله برجسته کردن مسائل مربوط به شایستگی های مدیریتی و همچنین مدل شایستگی در شرکت های صنعتی است. این مقاله بر مبنای تئوری پردازش دانش و نقش آن به عنوان یک مبنای نظری در زمینه ارتقا دانش در عرصه شایستگی های مدیریتی است. شایستگی های مدیریتی جز مولفه های کلیدی یک شرکت برای دستیابی به ماموریت و چشم انداز  و ایجاد ارزش افزوده و همچنین بهبود توابع کسب و کار و خصوصا ارتقا افراد است. یک شایستگی مدیریتی مولفه ای فراتر از یک دانش و یا مهارت است. می تواند شامل توانایی رو به رو شدن به معضلات پیچیده بوسیله ترسیم و بسیج کردن منابع روانی (از جمله مهارت ها و نگرش ها) در یک زمینه خاص است. از آنجا که مهارت ها و دانش بخشی از شایستگی های مدیر است که می توان به آسانی اندازه گیری شود، دارایی های نامشهود مانند ارتباط موثر و کار گروهی، هر چند که ضروری هستند ولی به سختی قابل ارزیابی است. در بخش بعدی این مقاله، مفهوم مدل شایستگی توضیح داده خواهد شد. مدل شایستگی بر مبنای شایستگی های مورد نیاز برای انجام کارها به صورت موفقیت آمیز خصوصا در تنظیم کار، شغل و یا صنعت طبقه بندی می شود.

کلمات کلیدی: شایستگی مدیریتی، درجه شایستگی مدیریتی، طبقه بندی شایستگی های مدیریتی، مدل شایستگی

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

مقدمه

شایستگی های مدیریتی امروزه نقش مهمی را در سازمان های مختلف ایفا می کند. هدف شرکت ها این است که عملکرد کارکنان شان را بهتر و بهتر کنند. شناخت شایستگی ها می تواند باعث تشخیص تفاوت میان مدیران متوسط و مدیران عالی شود. شاید قدرت بالقوه یک سازمان در داشتن کارمندانی عالی و یا بالاتر از حد متوسط باشد و بتواند از طریق آموزش های مکرر شخصیت کارکنان متوسطش را ارتقا دهد و دیگر کارمند متوسطی نداشته باشد. اگرچه دانش و مفاهیم تئوری زیادی وجود دارد اما معرفی یک رویکرد در زمینه شایستگی کار ساده ای نیست. اول از همه باید با هدف بهبود عملکرد کلی سازمان،  تغییراتی ایجاد شود که این نیازمند ایجاد تغییر در هر یک از کارکنان است.

 

مطالب مرتبط