عنوان انگلیسی مقاله:

The role of entrepreneurship education on job creation among youths in Nigeria

ترجمه عنوان مقاله: نقش آموزش کارآفرینی در ایجاد شغل در میان جوانان کشور نیجریه

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 15 صفحه

منبع: International Letters of Social and Humanistic Sciences

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • مفهوم کارآفرینی
 • نیاز برای دستیابی به قدرت
 • نیاز به وابستگی
 • نیاز برای دستیابی به موفقیت
 • مفهوم آموزش کارآفرینی
 • اهداف آموزش کارآفرینی
 • مفهوم بیکاری جوانان
 • چگونه آموزش کارآفرینی می تواند به اشتغال زایی کمک کند.
 • چالش های آموزش کارآفرینی در نیجریه
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله نقش آموزش کارآفرینی در ایجاد شغل

پیشرفت یک ملت تابع سطح غنی از مردم است که تا حد زیادی،مربوط به سطح کیفیت آموزش و توسعه هدفمند آموزش در آن ملت است. چنین پیشرفت یا توسعه ای می توانست فقط هنگامی اتفاق بیفتد که یک فرد در جامعه دارای کار پرسود است و درآمدش نیز افزایش یافته است. این می توانست زمانی امکان پذیر باشدکه دولت، سیاست های آموزشی را به سمت آموزش وظیفه ای انتقال دهد که منجر به ایجاد شغل و همچنین اعتماد به نفس شود.

آموزش کارآفرینی وسیله ای است که دولت می تواند از آن طریق به همچنین توسعه ای در جامعه برسد. بنابراین، این مقاله، نقش آموزش کارآفرینی و اینکه چگونه می تواند در نیجریه به ایجاد شغل کمک کند، بررسی می کند. چالش های کیفیت آموزش کارآفرینی نیز مورد بحث قرار می گیرد. در نهایت، مقاله برخی پیشنهادات در مورد اینکه چگونه می توان بر چالش ها غلبه کرد و بیکاری را کاهش داد و ایجاد شغل در نیجریه را بالا برد، بحث می کند.

واژگان کلیدی: کارآفرینی، آموزش کارآفرینی، ایجاد شغل، جوانان و نیجریه

ترجمه مقدمه مقاله

مقدمه مقاله نقش آموزش کارآفرینی در ایجاد شغل

آموزش، کلیدی برای توسعه ملی است. این به دلیل این است که ظرفیت اقتصادی افراد را باز می کند؛ آنها را توانمند می سازد و افراد را در جامعه مجهز می کند تا در آن شرکت کنند و از اقتصاد ملی شان بهره مند شوند؛ توسعه اقتصادی را آسان می کند و پایه و اساس تحول را فراهم می کند. آموزش ابزاری ضروری برای بقا و پایداری است. بحران های اقتصاد جهان کنونی، نشان می دهد که کل جهان در یک جنگ بین آموزش مالی/ کیفیتی و بلای ناگهانی است.

آموزش کارآفرینی به عنوان بخشی از سیستم آموزش کلی، نوعی از آموزش است که شامل کسب مهارت ها، ایده ها و توانایی لازم مدیریتی برای ایجاد شغل می شود. یک کارآفرین به جای اینکه به دنبال اشتغال باشد، آن را ترویج می دهد. بنابراین، نیاز است که این نوع از آموزش دربر گرفته شود و همه منابع لازم مورد نیاز برای ایجاد عملکرد وجود داشته باشد. کیفیت آموزش کارآفرینی می توانست به عنوان ابزاری برای مبارزه علیه فقر و بیکاری در نیجریه باشد.
….