عنوان انگلیسی مقاله:

The role of entrepreneurship education on job creation among youths in Nigeria

ترجمه عنوان مقاله: نقش آموزش کارآفرینی در ایجاد شغل در میان جوانان کشور نیجریه

$$$: فقط 5500 تومان (حراج)

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 15 صفحه

منبع: International Letters of Social and Humanistic Sciences

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • مفهوم کارآفرینی
 • نیاز برای دستیابی به قدرت
 • نیاز به وابستگی
 • نیاز برای دستیابی به موفقیت
 • مفهوم آموزش کارآفرینی
 • اهداف آموزش کارآفرینی
 • مفهوم بیکاری جوانان
 • چگونه آموزش کارآفرینی می تواند به اشتغال زایی کمک کند.
 • چالش های آموزش کارآفرینی در نیجریه
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

مقاله نقش آموزش کارآفرینی در ایجاد شغل

پیشرفت یک ملت تابع سطح غنی از مردم است که تا حد زیادی،مربوط به سطح کیفیت آموزش و توسعه هدفمند آموزش در آن ملت است. چنین پیشرفت یا توسعه ای می توانست فقط هنگامی اتفاق بیفتد که یک فرد در جامعه دارای کار پرسود است و درآمدش نیز افزایش یافته است. این می توانست زمانی امکان پذیر باشدکه دولت، سیاست های آموزشی را به سمت آموزش وظیفه ای انتقال دهد که منجر به ایجاد شغل و همچنین اعتماد به نفس شود.

آموزش کارآفرینی وسیله ای است که دولت می تواند از آن طریق به همچنین توسعه ای در جامعه برسد. بنابراین، این مقاله، نقش آموزش کارآفرینی و اینکه چگونه می تواند در نیجریه به ایجاد شغل کمک کند، بررسی می کند. چالش های کیفیت آموزش کارآفرینی نیز مورد بحث قرار می گیرد. در نهایت، مقاله برخی پیشنهادات در مورد اینکه چگونه می توان بر چالش ها غلبه کرد و بیکاری را کاهش داد و ایجاد شغل در نیجریه را بالا برد، بحث می کند.

واژگان کلیدی: کارآفرینی، آموزش کارآفرینی، ایجاد شغل، جوانان و نیجریه

ترجمه مقدمه مقاله

مقدمه مقاله نقش آموزش کارآفرینی در ایجاد شغل

آموزش، کلیدی برای توسعه ملی است. این به دلیل این است که ظرفیت اقتصادی افراد را باز می کند؛ آنها را توانمند می سازد و افراد را در جامعه مجهز می کند تا در آن شرکت کنند و از اقتصاد ملی شان بهره مند شوند؛ توسعه اقتصادی را آسان می کند و پایه و اساس تحول را فراهم می کند. آموزش ابزاری ضروری برای بقا و پایداری است. بحران های اقتصاد جهان کنونی، نشان می دهد که کل جهان در یک جنگ بین آموزش مالی/ کیفیتی و بلای ناگهانی است.

آموزش کارآفرینی به عنوان بخشی از سیستم آموزش کلی، نوعی از آموزش است که شامل کسب مهارت ها، ایده ها و توانایی لازم مدیریتی برای ایجاد شغل می شود. یک کارآفرین به جای اینکه به دنبال اشتغال باشد، آن را ترویج می دهد. بنابراین، نیاز است که این نوع از آموزش دربر گرفته شود و همه منابع لازم مورد نیاز برای ایجاد عملکرد وجود داشته باشد. کیفیت آموزش کارآفرینی می توانست به عنوان ابزاری برای مبارزه علیه فقر و بیکاری در نیجریه باشد…

آموزش کارآفرینی

آموزش کارآفرینی به عنوان بخشی از سیستم آموزش کلی، نوعی از آموزش است که شامل کسب مهارت ها، ایده ها و توانایی لازم مدیریتی برای ایجاد شغل می شود. یک کارآفرین به جای اینکه به دنبال اشتغال باشد، آن را ترویج می دهد. بنابراین، نیاز است که این نوع از آموزش دربر گرفته شود و همه منابع لازم مورد نیاز برای ایجاد عملکرد وجود داشته باشد. کیفیت آموزش کارآفرینی می توانست به عنوان ابزاری برای مبارزه علیه فقر و بیکاری در نیجریه باشد.

آموزش باید کیفی باشد هنگامی که ورودی هایی مانند دانش آموزان، معلمان، مالی، تسهیلات و تجهیزات دارد و همه اینها از طریق آموزش و یادگیری تبدیل می شود (تئوری و عملی) و خروجی مطلوب تولید می شود. خروجی ای که خوب مجهز شده است، به خودشان و جامعه خدمت می کنند. کیفیت ورودی تحت تاثیر مقدار زیادی از کیفیت خروجی است. به عبارت دیگر، کیفیت ورودی آموزش کارآفرینی از قبیل معلمان، دانش آموزان و امکانات زیر بنایی تا حد زیادی ورودی خروجی را تحت تاثیر قرار می دهد.

بنابراین، کیفیت آموزش کارآفرینی، ایجاد شغل را افزایش می دهد و پس از آن بیکاری، فقر و رذیلت های اجتماعی را در نیجریه کاهش می دهد. این همچنین باعث می شود که استانداردهای زندگی بهبود یابد؛ بنابراین، توسعه سیاسی و اجتماعی- اقتصادی در نیجریه ترویج یابد که هدف اصلی از اهداف توسعه هزاره است. همچنین، برای دریافت آموزش کارآفرینی باید ایجاد کننده شغل بود نه جستجو گر شغل. او ممکن است مهارت ها و طرزنگرش های اساسی ضروری که او را توانمند می کند که به عنوان یک کارآفرین عمل کند، را کسب می کند…

ترجمه نتیجه گیری مقاله

نتیجه گیری مقاله نقش آموزش کارآفرینی در ایجاد شغل

از اوایل سال 1980، نیجریه سابقه رکود اقتصادی دارد که منجر به کاهش مشاغل به اصطلاح یقه سفید شده است. گنجاندن درس کارآفرینی در تمامی رشته ها تا حد زیادی،به حل مشکل بیکاری بالا و کمکاری کمک می کرد. آموزش کارآفرینی در این مقاله به عنوان کلید اصلی در تشویق پتانسیل راه اندازی کسب و کار در میان فارغ التحصیلان شناخته شده است که توسط مافلا ذکر شده است.

برخی بر این باورند که قابلیت های کارآفرینی ذاتی نیست و چنین کارآفرینی ای، رفتاری است که صفت شخصیتی نیست بلکه می توان آن را آموخت. تلاش ها درجهت تحریک فعالیت های کارآفرینی از طریق آموزش رسمی می باشد و بنابراین، فرض می کنیم که ممکن است توسط هدایت آموزش کارآفرینی افزایش یا توسعه پیدا کند. دیگران بر این باورند که کارافرینی، ذاتی است که آن ویزگی شخصیتی است نه رفتاری.

در عین حال، تجربه دیگران شامل این نویسنده می شود که بر این باور است که کارآفرینی در ابتدا به وسیله تجربه و کشف یادگرفته می شود و یادگیری کارآفرینی باید به عنوان یک فرآیند مادام العمر درک شود که دانش به طور مداوم شکل می گیرد و به عنوان یک تجربه جدید مورد تجدید نظر قرار می گیرد. هدف این است که توصیه های زیر برای آموزش و پرورش کارآفرینی موثر در نیجریه عرضه شده است…

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی سایت: 09120323225

مطالب مرتبط